Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Delårsrapport januari - mars 2010

14:00 / 28 April 2010 Proact Press release

Fortsatt tillväxt och resultatförbättring

Första kvartalet i sammandrag

- Nettoomsättningen ökade med 7 % till 318 (298) mkr. - Resultat före skatt ökade med 12 % till 9,5 (8,5) mkr. - Resultat efter skatt ökade med 13 % till 6,9 (6,1) mkr. - Resultat per aktie ökade med 25 % till 0,75 (0,60) kr. - Räntabiliteten på eget kapital de senaste 12 månaderna uppgick till 30,6 (24,1) %.


Olof Sand, VD, Telefon: 08-410 666 82 E-post: olof.sand@proact.se Hans Åkerlund, IR Telefon: 08-410 667 50 E-post: hans.akerlund@proact.se Jonas Persson, CFO Telefon: 08-410 666 90 E-post: jonas.persson@proact.se

Om Proact Proact är specialist på lagring och arkivering samt att säkerställa stora volymer av affärskritisk information. Som en fristående integratör levererar Proact system samt support- och konsulttjänster inom vårt fokusområde lagring och arkivering. Proact-koncernen har mer än 300 anställda och finns i Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge och Sverige. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT. Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se.

Show as PDF