Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Proact slår upp portarna i Sundsvall

09:42 / 17 February 2010 Proact Press release

Arkiv- och lagringsspecialisten Proact förstärker verksamheten i norra Sverige och öppnar ett kontor i Sundsvall. Under året ska ett tiotal medarbetare rekryteras. Proact har sedan tidigare ett flertal kunder i regionen.

I Sverige finns sedan tidigare Proact etablerat i Stockholm, Göteborg, Linköping och Lund. Sundsvall blir det femte Sverigekontoret.

-Vi befinner oss i en tillväxtfas och har länge funderat på att stärka vår närvaro i norra Sverige där vi ser en stor efterfrågan på lösningar och tjänster inom lagring och arkivering. Valet av Sundsvall som bas föll sig naturligt. Vi har flera kunder här inom privat och offentlig sektor som vi nu kan stödja bättre och det finns ett starkt näringsliv i regionen, säger Lena Eskilsson, vice vd i Proact och ansvarig för Stockholm och Sundsvall.

Ytterligare ett skäl till etableringen är att många statliga myndigheter är lokaliserade till Sundsvall och Proact har ramavtal med Verva/Kommerskollegium för offentlig upphandling inom området servrar, lagring och tjänster. -Nu pågår ett intensivt rekryteringsarbete och vi siktar på att vara tio medarbetare innan årets slut. Vi söker främst konsulter med erfarenhet av analys, design och implementering av system för lagring, backup och arkivering, säger Lars Elfner, platschef i Sundsvall.

I Sundsvall och norra Sverige har Proact kunder som Statens Pensionsverk, Försäkringskassan, Tullverket, TeliaSonera och BAE Systems Hägglunds.


Ytterligare information Lena Eskilsson, vice VD och regionchef, Proact, tel: 08-410 666 00, e-post: lena.eskilsson@proact.se Lars Elfner, platschef, Proact Sundsvall, tel: 08-410 666 00, e-post: lars.elfner@proact.se

Om Proact Proact är specialist på lagring och arkivering samt att säkerställa stora volymer av affärskritisk information. Som en fristående integratör levererar Proact system samt support- och konsulttjänster inom vårt fokusområde lagring och arkivering. Proact-koncernen har mer än 300 anställda och finns i Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge och Sverige. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT. Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se.