Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Bokslutskommuniké 2009

13:51 / 15 February 2010 Proact Press release

Fortsatt tillväxt och resultatförbättring

Tolv månader i sammandrag

- Nettoomsättningen ökade med 20 % till 1 253 (1 044) mkr. - Resultat före skatt ökade med 20 % till 60,1 (50,1) mkr. - Resultat efter skatt uppgick till 52,4 (38,7) mkr. - Resultat per aktie uppgick till 5,22 (3,68) kr. - Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 30,7 (24,4) %. - Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en utdelning om 1:35 kr (1:20 kr) per aktie.

Fjärde kvartalet i sammandrag

- Nettoomsättningen ökade med 13 % till 385 (340) mkr. - Resultat före skatt ökade med 26 % till 24,1 (19,1) mkr. - Resultat efter skatt uppgick till 23,0 (13,5) mkr. - Resultat per aktie uppgick till 2,38 (1,37) kr.


Olof Sand, VD, Telefon: 08-410 666 82 E-post: olof.sand@proact.se Hans Åkerlund, IR Telefon: 08-410 667 50 E-post: hans.akerlund@proact.se Jonas Persson, CFO Telefon: 08-410 666 90 E-post: jonas.persson@proact.se

Om Proact Proact är specialist på lagring och arkivering samt att säkerställa stora volymer av affärskritisk information. Som en fristående integratör levererar Proact system samt support- och konsulttjänster inom vårt fokusområde lagring och arkivering. Proact-koncernen har mer än 300 anställda och finns i Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge och Sverige. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT. Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se.

Show as PDF