Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Proact växer i Sundsvall - köper Riori

09:01 / 13 December 2010 Proact Press release

Proacts svenska dotterbolag, Proact IT Sweden AB, växer verksamheten i Sundsvall genom köp av Riori. Riori Teknik AB:s verksamhet och anställda fortsätter inom Proact efter förvärvet.Proact öppnade ett lokalt kontor i Sundsvall i februari 2010 och förstärker nu sin lokala position genom köpet av Riori, som är en lokal systemintegratör med inriktning på lagring och serverlösningar.

- Riori har en trogen kundbas både inom det privata näringslivet och inom offentlig sektor. Rioris medarbetare upprätthåller de högsta certifieringsnivåerna både inom virtualiserings- och lagringsområdet vilket fördjupar Proacts kunnande ytterligare. Rioris tidigare affärsområde inom konsumentelektronik och kontorsutsting avvecklas, säger Lena Eskilsson, regionchef och vice VD på Proact IT Sweden AB.  - Med nya kollegor från Riori har vi möjlighet att ytterligare möta våra kunders behov av kompetens inom våra nyckelområden datalagring, backup/recovery, arkivering samt katastrofsäkring.

Trots att Riori Teknik är ett relativt litet företag arbetar de med många spännande kunder i den norra regionen. Proact hoppas på att kunna utvidga samarbetet med dessa företag.

- Det finns inte något överlapp i kundbasen mellan Riori och Proact, förklarar Lena Eskilsson, vilket gör förvärvet extra intressant.

Omedelbart övertagande

Proact övertar verksamheten i Riori Teknik AB från och med 13 december 2010 och all verksamhet och anställda flyttas in i Proact med omedelbar verkan.

För mer information, kontakta:

Lena Eskilsson, regionchef och vice VD, Proact IT Sweden AB, tel. 08-410 667 01 E-post, ()  Olof Sand, VD, Proact IT Group AB, tel. 08-410 666 82, E-post ()

Om Proact Proact är specialist på lagring och arkivering samt att säkerställa stora volymer av affärskritisk information. Som en fristående integratör levererar Proact system samt support- och konsulttjänster inom vårt fokusområde lagring och arkivering. Proact-koncernen har mer än 350 anställda och finns i Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Slovakien, Sverige och Tjeckien. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT. Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se.