Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Proact ser stor tillväxt inom lagring som tjänst

09:00 / 16 November 2010 Proact Press release

Intresset för att köpa lagring som tjänst ökar bland företagen. Bara den senaste veckan har arkiv- och lagringsspecialisten Proact tecknat nya avtal med ett sammanlagt ordervärde på 13,5 miljoner inom området lagring som tjänst.- Vi ser en stark tillväxt i våra affärer som handlar om lagring som tjänst. Lagring som tjänst innebär att kunderna betalar ett fast pris per gigabyte lagringsutrymme de använder. Förutom avtalen vi tecknat den här veckan har vi dessutom ett flertal ytterligare affärer inom detta område på väg in, säger Martin Ödman, vVD på Proact. Att köpa lagring som tjänst blir vanligare i takt med att informationsmängderna ökar allt snabbare, vilket gör det svårt för företag att förutse framtida lagringsbehov. Genom att köpa lagring som tjänst behöver företagen inte i förväg dimensionera lösningen utan kan köpa till mer utrymme i takt med att behovet uppstår. På så sätt kan de undvika onödiga kostnader för överkapacitet.


Ytterligare information: Martin Ödman, vVD Proact tel: 0733-566811, e-post: martin.odman@proact.se Olof Sand, VD Proact, tel: 08-410 666 00, e-post: olof.sand@proact.se

Om Proact Proact är specialist på lagring och arkivering samt att säkerställa stora volymer av affärskritisk information. Som en fristående integratör levererar Proact system samt support- och konsulttjänster inom vårt fokusområde lagring och arkivering. Proact-koncernen har mer än 350 anställda och finns i Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Slovakien, Sverige och Tjeckien. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT. Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se.