Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Proact moderniserar Wallenstams lagring

09:08 / 17 November 2010 Proact Press release

Arkiv- och lagringsspecialisten Proact har levererat en ny lagrings- och backuplösning till fastighetsföretaget Wallenstam. Detta efter en upphandling där Wallenstam efterlyste ett nytt SAN men i slutändan valde att samtidigt lämna sin traditionella backup för en mer kostnadseffektiv lösning, bättre lämpad att tillgodose företagets behov.

Wallenstams datalagring har de senaste fem åren vuxit med 400 procent.  När de förra hösten planerade en upphandling för en ny lagringslösning brottades de dessutom med ineffektiva och kostnadskrävande processer för hantering av data.   - Det enda vi vet säkert är att datamängderna kommer att fortsätta växa och att vi behöver ett system som kan hantera detta. Den lösning Proact föreslog visar tydligt att de har spetskompetens inom lagring och backup. De var den enda leverantören som såg till våra behov ur ett större perspektiv och vågade tänka annorlunda. Proact föreslog en lösning som är flexibel nog att uppfylla våra behov både i idag och framöver, säger Daniel Svartling, it-chef på Wallenstam. Proact föreslog att Wallenstam skulle konsolidera sin lagring och gå från traditionell backup till snap shot backup till Proacts lokaler. Det är en snabbare typ av backup som kräver mindre administration och som på sikt utgör ett mer kostnadseffektivt alternativ eftersom att lösningen körs utan traditionell backup-programvara. I Wallenstams tidigare lösning var backup, server och lagring åtskiljda och katastrofsäkringen sköttes manuellt genom att band flyttades från en plats till en annan. I den nya lösningen kommer backup att skötas helt elektroniskt och genom att lägga den i Proacts drifthall garanteras Wallenstam även katastrofsäkring. Primärlagringen kommer även fortsättningsvis att ligga kvar lokalt hos Wallenstam men genom en effektivare komprimering minskar lagringsytan med 50 procent. - Med den nya lösningen får Wallenstam en modern, framtidssäkrad och effektiv infrastruktur som sparar tid och på sikt även pengar. Vi ser också att allt fler av våra kunder väljer att lägga sin sekundärlagring hos oss för att istället koncentrera sig på resterande miljö säger Martin Ödman, regionchef på Proact. Avtalet tecknades i våras och lösningen är implementerad och tagen i drift. Värdet på affären är 1,1 miljoner kronor. Därtill tillkommer drift av lösningen.


Ytterligare information: Martin Ödman, regionchef Proact tel: 031-7606811, e-post: martin.odman@proact.se Daniel Svartling, it-chef, Wallenstam tel: 031-7439 567, e-post: daniel.svartling@wallenstam.se

Om Proact Proact är specialist på lagring och arkivering samt att säkerställa stora volymer av affärskritisk information. Som en fristående integratör levererar Proact system samt support- och konsulttjänster inom vårt fokusområde lagring och arkivering. Proact-koncernen har mer än 350 anställda och finns i Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Slovakien, Sverige och Tjeckien. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT. Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se.