Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Ny backuplösning ger SmåA mer kvar i kassan

09:29 / 29 November 2010 Proact Press release

Arkiv- och lagringsspecialisten Proact har bytt ut Småföretagarnas Arbetslöshetskassas, SmåAs, backup till en ny till en lösning där lagring och backup integreras. Resultatet blir ökad flexibilitet och betydligt lägre driftskostnader.SmåA är Sveriges största arbetslöshetskassa för företagare. I samband med att organisationen flyttade till nya lokaler beslutade de, i samråd med lagringsintegratören Proact, att investera i en ny snapshotbaserad backuptjänst, istället för att flytta med det befintliga systemet. I den nya lösningen integreras backup och lagring vilket innebär att en del av infrastrukturen kan elimineras och traditionell backup-programvara blir överflödig.

Tack vare att it-infrastrukturen slimmas blir den också mer kostnadseffektiv och SmåA kommer med den nya lösningen att kunna halvera kostnaderna. Detta främst på grund av att den kan betalas av direkt och att SmåA slipper löpande licenskostnader, vilket sammantaget sänker organisationens driftskostnader rejält.

- Lösningen fungerade från dag ett och vi har inte haft någon oplanerad nedtid. Den största förändringen är tryggheten i att systemet fungerar utan manuell hantering. Den innebär också en betydligt mycket enklare hantering då vi slipper backupagenter eftersom backupen numera är integrerad i lagringsmiljön. Att slippa den gamla lösningen där det krävdes mycket tid för att byta och hantera band, underlättar naturligtvis också, säger Hans Öström, it-ansvarig på Småföretagarnas Arbetslöshetskassa.

Hans Öström beskriver vidare att metoden för att återställa data också är betydligt enklare och mer intuitiv i den nya lösningen. Bytet underlättades också tack vare att organisationen fick möjlighet att besöka Proacts labb för en grundlig genomgång hur lösningen fungerar och hur den hanteras.


Ytterligare information: Lena Eskilsson, regionchef, Proact IT Sweden tel: 08-410 666 00, e-post: lena.eskilsson@proact.se (lena.eskilsson@proact.se) Hans Öström, it-ansvarig, Småföretagarnas A-kassa tel: 08-723 44 70, e-post: hans.ostrom@smakassa.se (hans.ostrom@smakassa.se)

Om Proact Proact är specialist på lagring och arkivering samt att säkerställa stora volymer av affärskritisk information. Som en fristående integratör levererar Proact system samt support- och konsulttjänster inom vårt fokusområde lagring och arkivering. Proact-koncernen har mer än 350 anställda och finns i Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Slovakien, Sverige och Tjeckien. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT. Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se.