Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Proact växer i Danmark - köper Great Solutions

12:30 / 1 October 2010 Proact Press release

Proacts danska dotterbolag, Proact Systems A/S, växer genom köp av Great Solutions A/S (f.d. BareApp Danmark). Great Solutions A/S verksamhet och anställda fortsätter inom Proact efter förvärvet.Proact, som har funnits i Danmark med helägt dotterbolag i tolv år har sitt huvudkontor i Köpenhamn och ett lokalkontor i Århus, förstärker nu sin position genom köpet av Great Solutions, återförsäljare av lagringslösningar på den danska marknaden.

- Great Solutions har, liksom Proact, expertis inom datalagring och backup-system. Great Solutions är en ren NetApp-återförsäljare och tillför därmed en stor expertis inom ett produktområde där vi märker en ökad efterfrågan från våra kunder, säger Carsten Egeberg, VD i Proact Systems A/S. - Vi har under lång tid känt Great Solutions A/S som skickliga kollegor och konkurrenter i branschen, så när möjligheten till detta förvärv kom, tvekade vi inte. Genom övertagandet stärker vi vår position som den ledande integratören på marknaden. Vår kunskap och våra tjänsteerbjudanden blir tillgängliga för vår samlade kundbas och marknaden som helhet.

Trots att Great Solutions är ett relativt litet företag har de många stora danska företag på kundlistan. Proact räknar med att kunna utvidga samarbetet med dessa företag.

- Av sekretesskäl kan jag inte nämna kundföretagen vid namn, förklarar Carsten Egeberg, men Great Solutions kundlista är naturligtvis en av orsakerna till att vi fann ett köp intressant. Vi räknar med att kunna utöka engagemangen med en stor del av dessa kunder som nu kan få support och övrig service på olika nivåer från Proact.

Omedelbart övertagande

Proacts övertar verksamheten i Great Solutions A/S från och med 1 oktober 2010 och all verksamhet och anställda flyttas in i Proact med omedelbar verkan.

För ytterligare information, kontakta:

Olof Sand, VD Proact IT Group AB Telefon: 08-410 666 82   E-post: ()

Carsten Egeberg, VD Proact Systems A/S Telefon: +45 22 10 52 12, E-post: ()

Om Proact Proact är specialist på lagring och arkivering samt att säkerställa stora volymer av affärskritisk information. Som en fristående integratör levererar Proact system samt support- och konsulttjänster inom vårt fokusområde lagring och arkivering. Proact-koncernen har mer än 300 anställda och finns i Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge och Sverige. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT. Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se.