Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Delårsrapport januari - september 2010

15:00 / 20 October 2010 Proact Press release

Proact expanderar på en växande marknad

Proact  förvärvar Storyflex med verksamhet i Tjeckien och Slovakien samt Great Solutions i Danmark. Proact Finance utvecklas starkt och kontraktsbasen uppgår till 40 (6) mkr.

Proact expanderar på en växande marknad

- Proact  förvärvar Storyflex med verksamhet i Tjeckien och Slovakien samt Great Solutions i Danmark.

- Proact Finance utvecklas starkt och kontraktsbasen uppgår till 40 (6) mkr.Nio månader i sammandrag

· Nettoomsättningen ökade med 5 % till 911 (868) mkr. · Resultat före skatt ökade med 10 % till 39,6 (36,0) mkr. · Resultat efter skatt ökade med 2 % till 29,8 (29,3) mkr. · Resultat per aktie ökade med 12 % till 3,10 (2,77) kr. · Räntabiliteten på eget kapital de senaste 12 månaderna uppgick till 31,3 (26,5) %.

Tredje kvartalet i sammandrag

·  Nettoomsättningen minskade med 5 % till 235 (248) mkr. · Resultat före skatt ökade med 4 % till 14,1 (13,5) mkr. · Resultat efter skatt minskade med 14 % till 11,3 (13,1) mkr. · Resultat per aktie minskade med 10 % till 1,17 (1,30) kr.


Olof Sand, VD, Telefon: 08-410 666 82 E-post: olof.sand@proact.se (olof.sand@proact.se) Hans Åkerlund, IR Telefon: 08-410 667 50 E-post: hans.akerlund@proact.se (hans.akerlund@proact.se) Jonas Persson, CFO Telefon: 08-410 666 90 E-post: jonas.persson@proact.se

Om Proact Proact är specialist på lagring och arkivering samt att säkerställa stora volymer av affärskritisk information. Som en fristående integratör levererar Proact system samt support- och konsulttjänster inom vårt fokusområde lagring och arkivering. Proact-koncernen har mer än 300 anställda och finns i Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge och Sverige. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT. Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se.

Show as PDF