Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Proact tar storaffär med oljebolag i Litauen

09:00 / 1 September 2009 Proact Press release

Arkiv- och lagringsspecialisten Proact har tecknat ett omfattande avtal med Litauens största företag, oljeföretaget Mažeikių Nafta. Affären är värd minst fyra miljoner kronor under en femårsperiod och innebär att Proact ska leverera lösningar och support inom områdena servrar, lagring och backup.

– Avtalet är strategiskt viktigt för oss och är samtidigt ett bevis på att det går att göra affärer i Litauen trots att landet är hårt drabbat av finanskrisen, säger Olof Sand, VD och koncernchef för Proact.

Mažeikių Nafta äger det enda raffinaderiet i Baltikum och producerar och säljer petroleumprodukter till baltstaterna och övriga världen. Företaget har även ett omfattande nät av bensinstationer i Estland, Lettland och Litauen. Det är Litauens största företag med över 3 000 anställda och de är även det största exportföretaget i landet.

För närvarande genomgår Mažeikių Nafta en moderniseringsprocess, med målet att öka effektiviteten och kvaliteten. De hade behov av utökad lagringskapacitet och systemtillförlitlighet, samtidigt som övergången till den nya lösningen inte fick innebära ett avbrott i verksamheten.

Proacts särställning som en oberoende specialist inom arkiverings- och lagringslösningar var ett viktigt urvalskriterium i valet av leverantör. Mažeikių Nafta valde Proact för att de hade ett konkurrenskraftigt pris och efterfrågad funktionalitet, men även för deras professionella bemötande och starka tekniska kompetens inom både hårdvara och mjukvara.

Proacts lösning bygger på hårdvara och mjukvara från Hitachi Data Systems, Brocade och Symantec. Kontraktet löper på fem år och innehåller förutom produkter även konsulttjänster och support för allt som ingår i leveransen. Avtalet är värt minst 4 miljoner kronor.

Lagringssystemet har en kapacitet på totalt 18 terabyte och för att skapa ett säkert katastrofskydd speglas all information till ett sekundärt system på en annan plats. Lösningen inkluderar även mjukvara för lagringsvirtualisering, vilket medför att den nya infrastrukturen utnyttjas optimalt. För att undvika att samma data lagras på flera ställen använder Mažeikių Nafta också en dedupliceringsteknik. Det innebär att systemet komprimerar data och ser till att inga dubbletter sparas.


Ytterligare information: Olof Sand, VD, Proact, tel: 08-410 666 00, e-post: olof.sand@proact.se Peter Javestad, vice VD, Proact, tel: 08-410 667 22, e-post: peter.javestad@proact.se

Om Proact Proact är specialist på lagring och arkivering samt att säkerställa stora volymer av affärskritisk information. Som en fristående integratör levererar Proact system samt support- och konsulttjänster inom vårt fokusområde lagring och arkivering. Proact-koncernen har mer än 300 anställda och finns i Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge och Sverige. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT. Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se.