Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Proact växer i Danmark – köper Orchestra

08:55 / 31 August 2009 Proact Press release

Proacts danska dotterbolag, Proact Systems A/S, växer genom köp av det Århus-baserade lagringsföretaget Orchestra Nordic. Orchestras verksamhet och anställda fortsätter inom Proact efter förvärvet.

Proact, som har funnits i Danmark med helägt dotterbolag i sex år har sitt huvudkontor i Köpenhamn och ett lokalkontor i Århus, förstärker nu positionen i landets västra delar genom köp av Orchestra Nordic, också det baserat i Århus.

- Orhestra har, liksom Proact, expertis inom lagringssystem från flera olika leverantörer, säger Carsten Egeberg, VD i Proact Systems A/S. – Vi har under lång tid känt Orchestra som skickliga kollegor i branschen, så när möjligheten till detta förvärv kom, tvekade vi inte. Trots att Orchestra har mindre än 10 anställda har de lyckats bygga upp en imponerande kundbas med supportkontrakt, förklarar Carsten Egeberg.

Datalagringen ökar

- Analysföretaget IDC förutser att mängden lagrad information ökar med en faktor sex mellan 2006 – 2010, och detta gäller naturligtvis även Danmark. Det är mot denna bakgrund som förvärvet av Orchestra skall ses, säger Olof Sand, VD i Proact IT Group AB. – Vi ser att vår strategi är rätt, och med detta förvärv tar vi ett steg ytterligare i vår tillväxt i Danmark.

Omedelbart övertagande Proacts övertar verksamheten i Orchestra Nordic från och med 1 september 2009 och all verksamhet och anställda flyttas in i Proact med omedelbar verkan. Orchestra Nordic kommer att avvecklas som eget bolag snarast möjligt.

För ytterligare information, kontakta:


Olof Sand, VD Proact IT Group AB Telefon: 08-410 666 82 E-post: olof.sand@proact.se Carsten Egeberg, VD Proact Systems A/S Telefon: +45 22 10 52 12, e-post: Carsten.egeberg@proact.dk

Om Proact Proact är specialist på lagring och arkivering samt att säkerställa stora volymer av affärskritisk information. Som en fristående integratör levererar Proact system samt support- och konsulttjänster inom vårt fokusområde lagring och arkivering. Proact-koncernen har mer än 300 anställda och finns i Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge och Sverige. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT. Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se.