Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Halvårsrapport januari - juni 2009

11:00 / 10 July 2009 Proact Press release

Fortsatt stark tillväxt

Första halvåret i sammandrag

- Nettoomsättningen ökade med 28 % till 620 (485) mkr. - Resultat före skatt ökade med 10 % till 22,5 (20,4) mkr. - Periodens resultat efter skatt uppgick till 16,3 (14,7) mkr. - Periodens resultat per aktie uppgick till 1,56 (1,33) kr. (antalet aktier har efter indragningen minskats till 9 734 886 st)

Andra kvartalet i sammandrag

- Nettoomsättningen ökade med 30 % till 321 (247) mkr. - Resultat före skatt ökade med 13 % till 14,0 (12,4) mkr. - Periodens resultat efter skatt uppgick till 10,2 (9,0) mkr. - Periodens resultat per aktie uppgick till 0,96 (0,84) kr


Olof Sand, VD, Telefon: 08-410 666 82 E-post: olof.sand@proact.se Hans Åkerlund, IR Telefon: 08-410 667 50 E-post: hans.akerlund@proact.se Jonas Persson, CFO Telefon: 08-410 666 90 E-post: jonas.persson@proact.se

Om Proact Proact är specialist på lagring och arkivering samt att säkerställa stora volymer av affärskritisk information. Som en fristående integratör levererar Proact system samt support- och konsulttjänster inom vårt fokusområde lagring och arkivering. Proact-koncernen har mer än 300 anställda och finns i Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge och Sverige. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT. Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se.

Show as PDF