Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Ny lagringslösning säkrar informationen hos Biovitrum

09:00 / 22 June 2009 Proact Press release

Arkiv- och lagringsspecialisten Proact har byggt en ny plattform för lagring och backup åt läkemedelsbolaget Biovitrum. - Den nya lösningen gör att vi sparar mycket lagringsutrymme samtidigt som backup- och lagringshanteringen sker betydligt smidigare och snabbare, säger Jesper Bondesson, IT-arkitekt på Biovitrum.

Biovitrum är ett svenskt läkemedelsbolag inriktat på specialistläkemedel. Företaget omsatte drygt en miljard kronor i fjol och har cirka 400 anställda, varav 170 arbetar med forskning. Biovitrums produkter marknadsförs och säljs internationellt.

Med växande informationsvolymer de senaste åren har lagrings- och backupsystemen utsatts för stora påfrestningar. Backup kunde ta ett dygn eller mer och restore-tiderna var orimligt långa. Filservrarna började dessutom bli överbelastade och man tvingades kontinuerligt utöka diskkapaciteten, delvis till följd av att andelen dubbletter ökade i systemen.

- En vanlig fullbackup omfattade hela 10-12 terabyte och volymerna bara ökade. Vi fick också lägga mycket tid på att sköta bandroboten och insåg att det krävdes en ny plattform för lagringen, säger Jesper Bondesson.

Förutom backup-problematiken ville Biovitrum öka tillgängligheten till informationen och skapa ett bättre katastrofskydd. Dessutom ville man behålla och integrera befintlig lagringshårdvara från HP i den nya plattformen. Ytterligare ett krav var att lösningen skulle vara flexibel och inte låsa Biovitrum vid någon särskild produkt.

Proact tog fram en lösning som bygger på ett Netapp-kluster för primärdata där den befintliga HP-lagringen har integrerats. Till detta kommer ett sekundärsystem som speglar lagringen och därmed ger ett säkert skydd om ett haveri skulle inträffa.

För att minska dubbellagringen har teknik för deduplicering byggts in i lösningen. Därigenom frigör Biovitrum cirka 60-70 procent av diskutrymmet i sin virtualiserade VMware-miljö.

Ytterligare en central funktion i plattformen är så kallad snapshot-teknik vilket innebär att säkerhetskopior av all data tas flera gånger per dygn. Om en medarbetare till exempel råkar radera en fil kan han eller hon enkelt återskapa filen från den senaste snapshot-tagningen. Tidigare togs resurser från IT-avdelningen för att återskapa data från backupbanden.

- Vi gör backup på några minuter med snapshot-tekniken och restore på några sekunder. Det nya systemet är både stabilt och effektivt och kan dessutom enkelt byggas ut efter behov, säger Jesper Bondesson och tillägger att den traditionella bandbackupen kommer att fasas ut helt inom kort.


Ytterligare information Jesper Bondesson, IT-arkitekt, Biovitrum, 08-697 20 00, e-post: jesper.bondesson@biovitrum.com Peter Javestad, vice VD, Proact, tel: 08-410 667 22, e-post: peter.javestad@proact.se

Om Proact Proact är specialist på att lagra, säkerställa och arkivera stora volymer av affärskritisk information. Som en fristående integratör levererar vi konsulttjänster, support och system inom vårt fokusområde lagring och arkivering. Proact-koncernen har över 300 medarbetare och finns i Danmark, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge och Sverige. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är sedan 1999 noterat på OMX Nordiska Börs i Stockholm under symbolen PACT. Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se.