Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Indragning av aktier genomförd

10:36 / 29 June 2009 Proact Press release

Årsstämman den 13 maj 2009 beslutade om indragning av 514 200 återköpta aktier.

Denna förändring har registrerats hos Bolagsverket 2009-06-15. Bolagets aktiekapital uppgår därefter till 10.618.837 (10.618.837) kr fördelat på 9.734.886 (10.249.086) aktier med kvotvärde 1,091 (1,036).


Olof Sand, VD, Telefon: 08-410 666 82 E-post: olof.sand@proact.se Hans Åkerlund, IR Telefon: 08-410 667 50 E-post: hans.akerlund@proact.se

Om Proact Proact är specialist på att lagra, säkerställa och arkivera stora volymer av affärskritisk information. Som en fristående integratör levererar vi konsulttjänster, support och system inom vårt fokusområde lagring och arkivering. Proact-koncernen har cirka 320 medarbetare och finns i Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge och Sverige. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är sedan 1999 noterat på OMX Nordiska Börs i Stockholm under symbolen PACT. Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se.