Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Ny lagringsplattform lyft för BAE Systems Hägglunds

09:42 / 18 May 2009 Proact Press release

Arkiv- och lagringsspecialisten Proact har byggt en ny plattform för lagring och backup åt militärfordonstillverkaren BAE Systems Hägglunds i Örnsköldsvik. Med den nya lösningen sker lagringen betydligt mer effektivt och säkert samtidigt som personalen enkelt kan återskapa förlorade dokument.

BAE Systems Hägglunds i Örnsköldsvik är ledande tillverkare av militära fordonssystem och har haft stora exportframgångar med sina bandvagnar och stridsfordon. Verksamheten, som ingår i den brittiska försvarskoncernen BAE Systems, har cirka 1000 anställda på anläggningen i Örnsköldsvik.

Hägglunds införde tidigt en virtualiserad lagringsmiljö för hantering av bland annat ritningar, konstruktionsunderlag och andra affärskritiska dokument, varav en stor del är sekretesskyddade som försvarshemligheter. Virtualiseringen gav effekt, men backup-tagningarna tog ändå lång tid - uppemot ett dygn på filservrarna - och det var ofta trögt att arbeta i systemet.

– Det gick till slut så långsamt att verksamheten påverkades, säger Björn Ramqvist, IT-tekniker på BAE Systems Hägglunds. Samtidigt krävdes det mycket handpåläggning från oss IT-specialister. Om någon av ingenjörerna råkade radera ett dokument av misstag så fick vi först försöka identifiera vilken server det handlade om och sedan gå tillbaka till backup-banden. Det var väldigt tidskrävande och vi insåg att det krävdes en helt ny plattform.

Björn Ramqvist tittade på olika alternativ för att effektivisera hela lagringshanteringen och fastnade för Proacts lösning. Den baseras på ett klustrat primärsystem samt ett sekundärsystem från NetApp, med programvara för deduplicering samt snapshot-teknik.

– Vi har lika många servrar idag – fyra maskiner respektive 60 virtuella - men betydligt mer kapacitet och vi slipper oroa oss för att slå i taket. Bara deduplicerings-tekniken innebär att vi har mellan 30-80 procent mer utrymme nu. Med snapshot-tekniken har vi kunnat minska backup:erna markant och dessutom kan de anställda själva hämta hem dokument som de råkat radera, säger Björn Ramqvist och tillägger att man har fått bättre kontroll på informationen med den nya lösningen.

Det primära lagringssystemet har en kapacitet på 16 terabyte och speglas till ett sekundärt system på en annan plats, vilket ger ett högt katastrofskydd. Tidigare fanns en liknande lösning, men nu går det betydligt snabbare att göra en total återställning i händelse av brand eller haveri.


Ytterligare information Björn Ramqvist, IT-tekniker, BAE Systems Hägglunds, tel: 070-242 58 41, e-post: bjorn.ramqvist@baesystems.se Peter Javestad, vice VD, Proact, tel: 08-410 667 22, e-post: peter.javestad@proact.se

Om Proact Proact är specialist på att lagra, säkerställa och arkivera stora volymer av affärskritisk information. Som en fristående integratör levererar vi konsulttjänster, support och system inom vårt fokusområde lagring och arkivering. Proact-koncernen har över 300 medarbetare och finns i Danmark, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge och Sverige. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är sedan 1999 noterat på OMX Nordiska Börs i Stockholm under symbolen PACT. Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se.