Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Förslag från valberedningen till Proacts årsstämma den 13 maj 2009

14:12 / 11 May 2009 Proact Press release

Vissa frågor inför stämman har förberetts inom en valberedning bestående av valberedningens ordförande Catharina Bergquist (Sigal Ltd.), Staffan Ahlberg (styrelsens ordförande), Anders Hultmark (IGC Industrial Growth Co. AB), Erik Sjöström (Skandia Liv) och Mikael Gottschlich (Thyra Hedge). Valberedningens förslag stöds av aktieägare representerande cirka 37 procent av kapital och röster i bolaget.

* Valberedningens förslag till val av ordförande vid årsstämman * Valberedningens förslag angående val av styrelse m.m. * Valberedning till årsstämma 2010


Olof Sand, VD, Telefon: 08-410 666 82 E-post: olof.sand@proact.se Hans Åkerlund, IR Telefon: 08-410 667 50 E-post: hans.akerlund@proact.se

Om Proact Proact är specialist på att lagra, säkerställa och arkivera stora volymer av affärskritisk information. Som en fristående integratör levererar vi konsulttjänster, support och system inom vårt fokusområde lagring och arkivering. Proact-koncernen har cirka 320 medarbetare och finns i Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge och Sverige. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är sedan 1999 noterat på OMX Nordiska Börs i Stockholm under symbolen PACT. Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se.

Show as PDF