Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Proact vinner europeisk supportaffär

08:30 / 2 April 2009 Proact Press release

Arkiv- och lagringsspecialisten Proact har tecknat ett omfattande supportavtal med en internationell leverantör av outsourcingtjänster. Affären är värd minst 15 miljoner kronor och innebär att Proact ska ansvara för support inom lagring, arkivering och backup i 15 länder i Europa.

Med avtalet får Proact helhetsansvar för supporten för en av outsourcingleverantörens största kunder, en ledande aktör inom telekomindustrin. Uppdraget gäller dygnet runt-support av IT-system inom lagring, backup, arkivering och avser både mjuk- och hårdvara samt konsulttjänster.

Proact ska enligt avtalet även effektivisera och utveckla driften avseende resursutnyttjande, tid, tillgänglighet och framtida investeringar. Tidigare hade Proact supportuppdraget i Norden, vilket nu utökats till kundföretagets verksamheter i 15 länder i Europa. Avtalet gäller i ett år, men kan förlängas.

- Det är en strategiskt viktig affär för oss och samtidigt en bekräftelse på att vår expansion i Nordeuropa ger resultat. Vi får allt fler kunder som verkar över stora delar av Europa och bästa sättet att stödja dem är att finnas på plats, säger Olof Sand, VD och koncernchef för Proact. Det senaste året har Proact etablerat verksamheter i Nederländerna och Estland. Målet är att finnas i de flesta länderna i Nordeuropa inom fyra år.

Förutom närvaron i Europa var Proacts särställning som en oberoende specialist inom arkiverings- och lagringslösningar ett viktigt urvalskriterium i upphandlingen. I de olika länderna har kundföretaget en rad olika plattformar för IT-driften, vilket ställer krav på både en bred och djup kompetens kring lagring och arkivering.

- Vi samarbetar med de ledande leverantörerna av hård- och mjukvara och därmed slipper kunden vända sig till flera olika leverantörer. Med vår erfarenhet och kompetens samt vår oberoende ställning kan vi alltid välja de tjänster och lösningar som passar bäst i sammanhanget, säger Peter Javestad, vice VD för Proact.


Ytterligare information Olof Sand, VD, Proact, tel: 08-410 666 00, e-post: olof.sand@proact.se Peter Javestad, vice VD, Proact, tel: 08-410 667 22, e-post: peter.javestad@proact.se

Om Proact Proact är specialist på att lagra, säkerställa och arkivera stora volymer av affärskritisk information. Som en fristående integratör levererar vi konsulttjänster, support och system inom vårt fokusområde lagring och arkivering. Proact-koncernen har över 300 medarbetare och finns i Danmark, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge och Sverige. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är sedan 1999 noterat på OMX Nordiska Börs i Stockholm under symbolen PACT. Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se.