Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Bristande rutiner för lagringen leder till panikåtgärder

08:30 / 23 March 2009 Proact Press release

De ständigt växande informationsvolymerna innebär att kostnaderna för lagring och backup har ökat för en stor andel av börsföretagen och myndigheterna. När systemen svämmar över är de vanligaste panikartade åtgärderna att snabbt köpa in mer diskutrymme eller tvinga personalen att radera äldre information. Det visar Proacts Lagringsbarometer* där 100 börsföretag och myndigheter har medverkat.

- Många organisationer saknar långsiktiga rutiner och strukturer för hur man ska hantera den digitala informationen vilket fördyrar lagringshanteringen. Konsekvenserna blir som Lagringsbarometern visar att man i akuta lägen uppmanar personalen att radera allt som inte är relevant. Det finns en stor risk med att låta användarna avgöra vilken information som är relevant på lång och kort sikt, säger Per Sedihn, CTO på Proact. Det är inte säkert att äldre information saknar värde eller att medarbetarna kan bedöma värdet.

Lagringsbarometern ringar in hur börsföretag och myndigheter hanterar de växande informations-volymerna. Flertalet, 86 procent, av de tillfrågade organisationerna prognostiserar en kraftig informationstillväxt det närmaste året. Tre fjärdedelar anger att informationsmängden kommer att växa med uppemot 50 procent. Majoriteten anger att ökningen är störst i e-postsystemen.

43 procent av företagen och myndigheterna menar att kostnaderna för lagring och backup har ökat det senaste året. Bara 6 procent har haft sjunkande kostnader. Situationen är likartad i privat och offentlig sektor. På frågan vad organisationerna gör när lagringssystemen börjar bli överbelastade framgår att:

  • 70 procent snabbt köper in mer lagringsutrymme
  • 49 procent beordrar användarna att radera dubbletter och äldre information
  • 40 procent beordrar användarna att radera privat information i systemen
  • 27 procent planerar för att ha tillräcklig kapacitet.- Från IT-avdelningen finns stora möjligheter att effektivisera lagring och backup utifrån ett teknisk perspektiv, med effektivare lagringslösningar, deduplicering mm. Men även att ta fram en företagspolicy och rutiner för arkivering blir mer och mer viktigt, säger Per Sedihn.* Undersökningen, som genomfördes i november-december, baseras på telefonintervjuer med 100 slumpmässigt utvalda börsföretag och myndigheter i Sverige. Frågorna har ställts till IT-chef/IT-ansvarig. Drygt en fjärdedel av de tillfrågade organisationerna har 500 anställda eller fler.

Ytterligare information Per Sedihn, CTO, Proact, tel: 08-410 666 52, e-post: per.sedihn@proact.se Peter Javestad, vice VD, Proact, tel: 08-410 667 22, e-post: peter.javestad@proact.se

Om Proact Proact är specialist på att lagra, säkerställa och arkivera stora volymer av affärskritisk information. Som en fristående integratör levererar vi konsulttjänster, support och system inom vårt fokusområde lagring och arkivering. Proact-koncernen har 315 medarbetare och finns i Danmark, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge och Sverige. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är sedan 1999 noterat på OMX Nordiska Börs i Stockholm under symbolen PACT. Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se.