Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Proact växer inom lagringstjänster

10:12 / 18 February 2009 Proact Press release

Arkiv- och lagringsspecialisten Proact uppvisar ett rekordresultat för 2008 och omsättningen steg kraftigt. 2008 var det bästa året någonsin i Proacts historia - samtliga affärsområden har växt och särskilt har efterfrågan ökat på att köpa datalagring och backup som en tjänst. Proacts omsättning från kontrakterade tjänster ökade med 13 procent jämfört med 2007.

Lagring som tjänst Alltfler företag väljer att köpa lagringsutrymme, support, konsulttjänster och drift utifrån kapacitetsbehoven, för att därigenom kunna effektivisera informationshanteringen och fokusera på andra delar av IT-verksamheten.

- Att köpa lagring och backup efter behov ger tydliga kostnadsfördelar samtidigt som man enkelt kan utöka eller minska kapaciteten när så krävs, säger Olof Sand, VD och koncernchef för Proact.

Framgångsrikt 2008 2008 var ett mycket framgångsrikt år för Proact. Nettoomsättningen passerade miljardvallen och vinsten steg med 23 procent till 50,1 miljoner kronor före skatt. Därmed står Proact väl rustade inför 2009, som hittills börjat bra.

- Verksamheten är stabil på alla marknader, även i Estland och Nederländerna där vi etablerade oss under 2008. Vi har ännu inte märkt av någon avmattning, men är ödmjuka inför situationen i omvärlden. Vår expansionsstrategi ligger dock fast med målsättningen att finnas i de flesta länderna i Nordeuropa inom fem år, däribland Tyskland, Storbritannien, Belgien och Polen.


Ytterligare information Olof Sand, VD, Proact, tel: 08-410 666 00, e-post: olof.sand@proact.se Peter Javestad, vice VD, Proact, tel: 08-410 667 22, e-post: peter.javestad@proact.se

Om Proact Proact är specialist på att lagra, säkerställa och arkivera stora volymer av affärskritisk information. Som en fristående integratör levererar vi konsulttjänster, support och system inom vårt fokusområde lagring och arkivering. Proact-koncernen har ca 315 medarbetare och finns i Danmark, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge och Sverige. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är sedan 1999 noterat på OMX Nordiska Börs i Stockholm under symbolen PACT. Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se.