Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Göteborgs universitet köper lagring som tjänst från Proact

11:25 / 9 February 2009 Proact Press release

Göteborgs universitet väljer att köpa lagring som tjänst av arkiv- och lagrings-specialisten Proact. Avtalet innebär att Proact levererar diskutrymme löpande och efter behov, inklusive backup, teknisk support, konsulttjänster och drift. Allt ingår i en paketlösning där Göteborgs universitet betalar för tjänsten per GB och månad. Därmed behöver universitetet inte investera i egen lagringsinfrastruktur eller betala för outnyttjade lagringsresurser.

Göteborgs universitet är ett av nordeuropas största med drygt 65 000 studenter och mer än 5000 anställda. Universitetets informationsnivåer hade ökat kraftigt de senaste åren. Den befintliga personalen saknade tid och det var svårt att hitta kompetens för att hantera den gamla backup-lösningen som dessutom närmade sig sitt bäst-före-datum.

Med Proacts lagringstjänst sparar universitet pengar och behöver inte oroa sig för att lagringsutrymmet ska ta slut.

– Våra datamängder växer ständigt och vi vill lägga vår energi på andra saker inom IT. Därför är det en lämplig lösning att låta Proact sköta lagringen. Den lagringstjänst (Storage Service Provider – SSP) som Proact erbjuder är flexibel och kan utan problem växa och bli tio gånger större. Dessutom är det den mest kostnadseffektiva lösningen, säger Jonas Börjesson, ansvarig för OS-drift på Göteborgs universitet.

I Proacts lösning finns snapshots-teknik, vilket innebär att säkerhetskopior av all data tas regelbundet under arbetstid. Användarna kan därmed snabbt och enkelt återskapa en fil som raderats av misstag. För att undvika att samma data lagras på flera ställen använder Göteborgs universitet en dedupliceringsteknik. Det innebär att systemet komprimerar data och ser till att inga dubletter sparas.

– Vi märker en starkt växande efterfrågan på att köpa lagring och backup/recovery som en tjänst. Jag ser det som ett tydligt tecken på att marknaden för tjänster avseende lagring har mognat, säger Proacts regionchef i Göteborg Martin Ödman.

SSP-lösningen är implementerad och i drift på Göteborgs universitet. Avtalet med Proact är femårigt.


Ytterligare information: Martin Ödman, regionchef Proact, tel: 031-760 6811, e-post: martin.odman@proact.se Jonas Börjesson, ansvarig för OS-drift på Göteborgs universitet, tel: 031-7865537 eller 0703-698409, e-post: jonas.borjesson@gu.se

Om Proact Proact är specialist på att lagra, säkerställa och arkivera stora volymer av affärskritisk information. Som en fristående integratör levererar vi konsulttjänster, support och system inom vårt fokusområde lagring och arkivering. Proact-koncernen har ca 315 medarbetare och finns i Danmark, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge och Sverige. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är sedan 1999 noterat på OMX Nordiska Börs i Stockholm under symbolen PACT. Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se.