Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Bokslutskommuniké 2008

18:00 / 12 February 2009 Proact Press release

Rekordresultat

Tolv månader i sammandrag

- Nettoomsättningen ökade med 21 % till 1 044 (865) mkr. - Resultat före skatt ökade med 23 % till 50,1 (40,7) mkr. - Resultatet efter skatt uppgick till 38,7 (31,9) mkr. - Resultat per aktie uppgick till 3,68 (2,80) kr. - Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en utdelning om 1:20 kr (1:20 kr) per aktie.

Fjärde kvartalet i sammandrag

- Nettoomsättningen ökade med 31 % till 340 (259) mkr. - Resultat före skatt ökade med 25 % till 19,1 (15,3) mkr. - Resultatet efter skatt uppgick till 13,5 (10,9) mkr. - Resultat per aktie uppgick till 1,37 (0,94) kr.


Olof Sand, VD, Telefon: 08-410 666 82 E-post: olof.sand@proact.se Hans Åkerlund, IR Telefon: 08-410 667 50 E-post: hans.akerlund@proact.se Jonas Persson, CFO Telefon: 08-410 666 90 E-post: jonas.persson@proact.se

Om Proact Proact är specialist på att lagra, säkerställa och arkivera stora volymer av affärskritisk information. Som en fristående integratör levererar vi konsulttjänster, support och system inom vårt fokusområde lagring och arkivering. Proact-koncernen har cirka 320 medarbetare och finns i Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge och Sverige. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är sedan 1999 noterat på OMX Nordiska Börs i Stockholm under symbolen PACT. Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se.

Show as PDF