Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Proact ökar lagringskapaciteten hos Cybercom

09:32 / 17 December 2009 Proact Press release

Arkiv- och lagringsspecialisten Proact har levererat en ny lagringsplattform till IT-konsultföretaget Cybercom. Den nya lösningen innebär att lagringskapaciteten och prestandan ökar avsevärt för Cybercoms verksamhet inom systemdrift och förvaltning. Affären finansieras genom ett treårigt leasingavtal med Proact Finance och det totala ordervärdet är 1,75 miljoner kronor.

Cybercoms enhet för managed hosting, det vill säga drift, underhåll och förvaltning av system, behövde uppgradera sina diskbaserade lagringssystem som hade nått sin utrymmesgräns. Samtidigt ville man ta ett större grepp och se över hela lagringsplattformen för att höja prestandan och stå rustade för den allt större efterfrågan av drifttjänster.

– Vi letade efter en dynamisk och flexibel lagringslösning som kunde möta våra kunders behov av skalbarhet. Proact kom med ett intressant förslag på plattform som motsvarade våra krav på både tillgänglighet och säkerhet, säger Anders Carlsson, affärsområdeschef för managed hosting på Cybercom.

Istället för att bygga ut den befintliga virtualiserade VMware-miljön med ytterligare ett disksystem flyttades hela lagringen över till en ny NetApp-plattform. Med det nya lagringssystemet kan olika funktioner köras i samma miljö. Genom den nya plattformen har också grunden lagts för framtida backupfunktioner som till exempel snapshot-teknik.

Lösningen finansieras genom Proact Finance, som skräddarsyr flexibla finansieringslösningar för Proacts kunder. Affären löper på tre år och inkluderar maskin- och programvara, licenser och support. Även installation och utbildning av tekniker ingår.

Cybercom Group är ett konsultföretag som erbjuder lösningar inom säkerhet, webbportaler, mobila tjänster och inbyggda system och har strategi- och teknikexpertis inom telekom, industri, media, offentlig sektor, handel samt bank och finans. Koncernen har cirka 2 000 anställda och 28 egna kontor i 11 länder. Cybercom grundades 1995 och är sedan 1999 noterat på Nasdaq OMX Stockholm.


Ytterligare information Anders Carlsson, affärsområdeschef managed hosting, Cybercom Sweden South, 0705-17 70 26, e-post: anders.carlsson@cybercomgroup.com Peter Javestad, vice VD, Proact, tel: 08-410 667 22, e-post: peter.javestad@proact.se

Om Proact Proact är specialist på lagring och arkivering samt att säkerställa stora volymer av affärskritisk information. Som en fristående integratör levererar Proact system samt support- och konsulttjänster inom vårt fokusområde lagring och arkivering. Proact-koncernen har mer än 300 anställda och finns i Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge och Sverige. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT. Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se.