Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Proact förlänger europeiskt supportavtal

08:30 / 22 December 2009 Proact Press release

Arkiv- och lagringsspecialisten Proact får förnyat förtroende och förlänger sitt befintliga supportavtal med en internationell leverantör av outsourcingtjänster. Affären är värd minst 13 miljoner kronor.

Avtalet som nu förlängts innebär att Proact har helhetsansvar för supporten för en av outsourcingleverantörens största kunder, en ledande aktör inom telekomindustrin. Uppdraget gäller dygnet runt-support av IT-system inom lagring, backup, arkivering och avser både mjuk- och hårdvara samt konsulttjänster. Det nya avtalet löper på ytterligare ett år och det totala ordervärdet är cirka 13 miljoner kronor.

Supportavtalet omfattar kundföretagets verksamheter i 15 länder i Europa. Utöver support bidrar Proact även till att effektivisera och utveckla driften avseende resursutnyttjande, tid, tillgänglighet och framtida investeringar. I de olika länderna har kundföretaget en rad plattformar för IT-driften, vilket ställer krav på både bred och djup kompetens kring lagring och arkivering.

– Vi ser förlängningen av avtalet som ännu ett kvitto på att vår erfarenhet och kompetens samt vår leverantörsoberoende ställning uppskattas av kunderna. I kombination med att vi expanderar vår verksamhet till fler länder i Europa kan vi också ta fler affärer med kunder som verkar internationellt, säger Olof Sand, VD och koncernchef för Proact.


Ytterligare information Olof Sand, VD, Proact, tel: 08-410 666 00, e-post: olof.sand@proact.se Peter Javestad, vice VD, Proact, tel: 08-410 667 22, e-post: peter.javestad@proact.se

Om Proact Proact är specialist på lagring och arkivering samt att säkerställa stora volymer av affärskritisk information. Som en fristående integratör levererar Proact system samt support- och konsulttjänster inom vårt fokusområde lagring och arkivering. Proact-koncernen har mer än 300 anställda och finns i Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge och Sverige. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT. Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se.