Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Proact fortsätter återköp av aktier

08:30 / 27 October 2009 Proact Press release

Årsstämman 2009-05-13 bemyndigade styrelsen i Proact IT Group AB att genomföra återköp av egna aktier upp till 10% av totala antalet utestående aktier.

Igår, måndag, återköptes 150.000 aktier till ett pris av 63:50 kr per aktie. I och med detta har hittills sedan stämman totalt 233.000 aktier återköpts, vilket motsvarar 2,4 % av totala antalet utestående aktier i bolaget.

.


Olof Sand, VD, Telefon: 08-410 666 82 E-post: olof.sand@proact.se Hans Åkerlund, IR Telefon: 08-410 667 50 E-post: hans.akerlund@proact.se Jonas Persson, CFO Telefon: 08-410 666 90 E-post: jonas.persson@proact.se

Om Proact Proact är specialist på lagring och arkivering samt att säkerställa stora volymer av affärskritisk information. Som en fristående integratör levererar Proact system samt support- och konsulttjänster inom vårt fokusområde lagring och arkivering. Proact-koncernen har mer än 300 anställda och finns i Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge och Sverige. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT. Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se.