Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Delårsrapport januari - september 2009

08:58 / 21 October 2009 Proact Press release

Starkt tredje kvartal - fortsatt lönsam tillväxt

Nio månader i sammandrag

- Nettoomsättningen ökade med 23 % till 868 (705) mkr. - Resultat före skatt ökade med 16 % till 36,0 (31,0) mkr. - Periodens resultat efter skatt uppgick till 29,3 (25,2) mkr. - Periodens resultat per aktie uppgick till 2,77 (2,33) kr.

Tredje kvartalet i sammandrag

- Nettoomsättningen ökade med 13 % till 248 (220) mkr. - Resultat före skatt ökade med 27 % till 13,5 (10,6) mkr. - Periodens resultat efter skatt uppgick till 13,1 (10,5) mkr. - Periodens resultat per aktie uppgick till 1,30 (1,00) kr.


Marit Fagervold, tf VD, Telefon: +47 926 95 967 E-post: marit.fagervold@proact.no Hans Åkerlund, IR Telefon: 08-410 667 50 E-post: hans.akerlund@proact.se Jonas Persson, CFO Telefon: 08-410 666 90 E-post: jonas.persson@proact.se

Om Proact Proact är specialist på lagring och arkivering samt att säkerställa stora volymer av affärskritisk information. Som en fristående integratör levererar Proact system samt support- och konsulttjänster inom vårt fokusområde lagring och arkivering. Proact-koncernen har mer än 300 anställda och finns i Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge och Sverige. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT. Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se.

Show as PDF