Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Proact omsatte drygt 1 miljard kronor under 2008

10:14 / 20 January 2009 Proact Press release

Proactkoncernens omsättning för helåret 2008 uppgick till c:a 1.040 mkr, vilket är en ökning med 20 procent jämfört med samma period 2007.

Proacts bokslutskommuniké publiceras enligt plan den 12 februari kl 18:00


Olof Sand, VD, Telefon: 08-410 666 82 E-post: olof.sand@proact.se Jonas Persson, CFO Telefon: 08-410 666 90 E-post: jonas.persson@proact.se

Om Proact Proact är specialist på att lagra, säkerställa och arkivera stora volymer av affärskritisk information. Som en fristående integratör levererar vi konsulttjänster, support och system inom vårt fokusområde lagring och arkivering. Proact-koncernen har cirka 315 medarbetare och finns i Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge och Sverige. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är sedan 1999 noterat på OMX Nordiska Börs i Stockholm under symbolen PACT. Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se.