Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Försvarshögskolan väljer lagringsplattform från Proact

08:30 / 18 August 2008 Proact Press release

Arkiv- och lagringsspecialisten Proact har levererat en ny lagringsplattform till Försvarshögskolan. Studenterna och de anställda kan nu själva enkelt återställa förlorad data och samtidigt få mer utrymme att lagra sina dokument och filer på.

Försvarshögskolan utbildar högre chefer inom totalförsvaret och ansvarar för den grundläggande officersutbildningen, men har även civila studerande. De senaste åren har högskolans datamängd växt dramatiskt och man har fått införa lagringskvoter för de ca 1 000 användarna. När det var dags att uppgradera till en ny lagringslösning vände man sig till Proact.

– Vi började växa ur vår gamla lagringsplattform och tittade då på ett antal olika leverantörer. Proacts kombination av bra pris och funktionalitet var avgörande för vårt beslut, säger Christian Johansson, IT-driftschef på Försvarshögskolan.

Nu får Försvarshögskolans anställda och studenter mer lagringsutrymme, mer e-postutrymme och gemensamma projektytor. För IT-avdelningen innebär det bättre processer för lagring och backup. Det blir mindre jobb att hantera förfrågningar om mer utrymme från användarna, dessutom blir backuprutinerna smidigare eftersom flera av arbetsmomenten automatiserats. Det är också enkelt att bygga ut systemet i takt med att lagringsbehoven fortsätter att öka.

All information lagras på två olika platser för högre säkerhet och tillgänglighet. Lösningen baseras på ett klustrat primärsystem och ett sekundärsystem från NetApp som helt ersätter den gamla lagringsmiljön och filservrarna. Fillagringen flyttas till den nya plattformen, vilket gör att man kan återanvända eller avveckla de gamla servrarna.

En smart funktion är s.k. ”snapshots”, vilket innebär att en säkerhetskopia av all data tas varannan timme under arbetstid. Användarna kan därmed snabbt och enkelt hitta tillbaka till en äldre version av en fil – eller ångra att en fil raderats. Det är bara att högerklicka på filen eller mappen som filen låg i och välja att återskapa den tidigare versionen. Tidigare gjordes backup endast en gång per dygn och då fick användarna kontakta IT-support för att återställa data.

– Vi har redan fått mycket positiv respons från våra användare. De får mer lagringsutrymme för sin e-post och sina dokument och de kan snabbt hitta tillbaka till filer som t.ex. raderats av misstag, säger Christian Johansson.


Ytterligare information Christian Johansson, IT-driftschef Försvarshögskolan, tel: 0702-12 43 14, e-post: christian.johansson@fhs.se Peter Javestad, vice VD Proact, tel: 08-410 667 22, e-post: peter.javestad@proact.se

Om Proact Proact är specialist på att lagra, säkerställa och arkivera stora volymer av affärskritisk information. Som en fristående integratör levererar vi konsulttjänster, support och system inom vårt fokusområde lagring och arkivering. Proact-koncernen har cirka 300 medarbetare och finns i Danmark, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge och Sverige. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är sedan 1999 noterat på OMX Nordiska Börs i Stockholm under symbolen PACT. Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se.