Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Proacts VD Olof Sand har förvärvat 200 000 köpoptioner i Proact-aktier

15:14 / 24 July 2008 Proact Press release

Proacts VD Olof Sand har förvärvat 200 000 köpoptioner i Proact-aktier med ett lösenpris om 45 kronor och en löptid om 46 månader. Optionerna är utställda av huvudägarna Sigal Ltd och IGC Industrial Growth Co. AB och har värderats av externa rådgivare.

För att finansiera denna affär har Olof Sand sålt 25 000 Proact-aktier och innehar efter dessa transaktioner 87 000 aktier och 200 000 köpoptioner i Proact-aktier.


Olof Sand, VD, Telefon: 08-410 666 82 E-post: olof.sand@proact.se Hans Åkerlund, IR Telefon: 08-410 667 50 E-post: hans.akerlund@proact.se

Om Proact Proact är specialist på att lagra, säkerställa och arkivera stora volymer av affärskritisk information. Som en fristående integratör levererar vi konsulttjänster, support och system inom vårt fokusområde lagring och arkivering. Proact-koncernen har cirka 310 medarbetare och finns i Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge och Sverige. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är sedan 1999 noterat på OMX Nordiska Börs i Stockholm under symbolen PACT. Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se.