Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Proact vinner flera nya affärer inom offentlig sektor

09:28 / 17 June 2008 Proact Press release

Arkiv- och lagringsspecialisten Proacts ramavtal med Verva överträffar förväntningarna. Avtalet, som gäller servrar, lagring och tillhörande tjänster, har redan lett till att offentlig sektor står för 18 procent av omsättningen – vilket gör det till Proacts näst största kundsegment.

Sedan januari 2008 har Proact ett ramavtal för offentlig sektor med Verva. Hittills har ett 50-tal nya affärer med myndigheter och verk tecknats, bland annat med Första AP-Fonden, Vägverket och Statens Fastighetsverk. Flera myndigheter som hanterar stora mängder data har visat intresse för Proacts lösningar.

I Vervas ramavtal är Proact ensam oberoende integratör, i kombination med att man har generalagenturen för Bull. Övriga ramavtalsleverantörer är produkttillverkare. Proact kan utöver Bulls produkter erbjuda utrustning från bl.a. Data Domain, EMC, Hitachi Data Systems, NetApp, Symantec och VMware. På tjänsteområdet tillhandahåller Proact en rad anpassade support- och konsulttjänster.

– Många av våra befintliga och nya kunder poängterar just fördelen med Proacts oberoende ställning. Våra 220 konsulter kan ge en objektiv syn på vilken lösning som är bäst lämpad för kunden, säger Lena Eskilsson, regionchef på Proact.

Utöver alla statliga myndigheter är 252 av Sveriges 290 kommuner med i ramavtalet. Ramavtalet kan också användas av 15 landsting samt av 30 närliggande stiftelser och liknande organisationer.

– Vi satsar kraftfullt på den offentliga sektorn. Det finns en stor tillväxtpotential här. Utvecklingen fortsätter i samma riktning med fler nya kunder och fler affärer, och vi märker att många kunder ställs inför nya krav när det gäller hanteringen av information, fortsätter Lena Eskilsson.


Ytterligare information Lena Eskilsson, regionchef Proact, tel: 08-410 667 01, e-post: lena.eskilsson@proact.se Peter Javestad, vice VD Proact, tel: 08-410 667 22, e-post: peter.javestad@proact.se

Om Proact Proact är specialist på att lagra, säkerställa och arkivera stora volymer av affärskritisk information. Som en fristående integratör levererar vi konsulttjänster, support och system inom vårt fokusområde lagring och arkivering. Proact-koncernen har cirka 300 medarbetare och finns i Danmark, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge och Sverige. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är sedan 1999 noterat på OMX Nordiska Börs i Stockholm under symbolen PACT. Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se.