Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Proact startar verksamhet i Estland

11:48 / 29 May 2008 Proact Press release

Lagrings- och arkiveringsspecialisten Proact öppnar ett dotterbolag i Estland under sommaren 2008.

Proact har beslutat att öppna ett dotterbolag i Estland som ett steg i strategin att fokusera på Nordeuropa inklusive hela Baltikum.

“Vi har ett starkt erbjudande och en effektiv affärsmodell och vi ser stora möjligheter med att skala upp vårt koncept till nya marknader. Med en större marknad kan vi ytterligare stödja våra kunder som ofta är internationella företag. Vi har sedan flera år dotterbolag i både Lettland och Litauen, och genom öppnandet av bolaget i Estland täcker vi nu in hela Baltikum. Vi har redan kunder i Estland som vi hittills har arbetat med från Sverige och Finland” säger Olof Sand, VD och koncernchef för Proact.

“Vi kommer att anställa lokala medarbetare och ge dem och våra kunder stöd från vår befintliga organisation” säger Arne Kungberg, ansvarig för affärsutveckling på nya marknader.

“Proact kommer att starta verksamheten under sommaren 2008. Med Proact i Estland ökar vi vår potentiella marknad, vilket kommer att vara en viktig bas för vår fortsatta expansion” säger Olof Sand.


Olof Sand, VD och koncernchef, tel.: +46 8 410 666 82, e-mail: olof.sand@proact.se Arne Kungberg, Affärsutveckling, tel.: +46 8 410 666 95, e-mail: arne.kungberg@proact.se

Om Proact Proact är specialist på att lagra, säkerställa och arkivera stora volymer av affärskritisk information. Som en fristående integratör levererar vi konsulttjänster, support och system inom vårt fokusområde lagring och arkivering. Proact-koncernen har cirka 300 medarbetare och finns i Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge och Sverige. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är sedan 1999 noterat på OMX Nordiska Börs i Stockholm under symbolen PACT. Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se.

Show as PDF