Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Proact inför ny uppställningsform avseende funktionsindelad resultaträkning

09:00 / 17 April 2008 Proact Press release

Lagrings- och arkiveringsspecialisten Proact kommer att från och med första kvartalet 2008 att ändra uppställningsform av resultaträkningen från kostnadsindelad till funktionsindelad. De kostnadsfunktioner som kommer att ingå i uppställningsformen är försäljning / marknad samt administration.

Bolagets primärsegment i enlighet med IAS 14 är geografisk fördelning . Proacts balansräkning och kassaflödesanalys berörs inte av den nya uppställningsformen på resultaträkningen. Att bolaget valt att ändra uppställningsform beror på att en funktionsindelad resultaträkning bättre motsvarar det sätt som bolaget bedriver och styr sin verksamhet på och därmed underlättas analysen av bolagets verksamhet.

I bifogad pdf finns jämförelsetal för 2006 och 2007 omräknade enligt den nya uppställningsformen för resultaträkningen.


Olof Sand, VD, Telefon: 08-410 666 82 E-post: olof.sand@proact.se Jonas Persson, CFO Telefon: 08-410 666 90 E-post: jonas.persson@proact.se

Om Proact Proact är specialist på att lagra, säkerställa och arkivera stora volymer av affärskritisk information. Som en fristående integratör levererar vi konsulttjänster, support och system inom vårt fokusområde lagring och arkivering. Proact-koncernen har cirka 300 medarbetare och finns i Danmark, Finland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge och Sverige. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är sedan 1999 noterat på OMX Nordiska Börs i Stockholm under symbolen PACT. Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se.

Show as PDF