Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Arkivlösning från Proact bevarar svensk flora och fauna

09:00 / 25 April 2008 Proact Press release

Arkiv- och lagringsspecialisten Proact har på uppdrag av Statens lantbruksuniversitet (SLU) byggt en arkiveringslösning för att bevara bilder och information om hela Sveriges flora och fauna. Lösningen är central i det så kallade Svenska artprojektet som görs på uppdrag av regeringen och beskyddas av kronprinsessan Victoria.

Syftet med Svenska artprojektet är att vetenskapligt beskriva alla svenska arter, cirka 50 000 växter, djur och svampar med text och bild, och göra hela vår flora och fauna tillgänglig för allmänheten. Under de kommande 15-20 åren ska det mynna ut i ett referensverk om 120-140 böcker under namnet ”Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna”.

All information som används i produktionen av referensverket ska också finnas tillgänglig i ett digitalt arkiv under den redaktionella arbetsprocessen. När SLU fick uppdraget att administrera projektet stod det klart att den dåvarande lagringslösningen inte skulle räcka till.

– Vi behövde ta ett helt nytt grepp för att kunna hantera den digitala informationen. Vår förra lösning byggde på att vi tog kontinuerliga backup:er, men det hade inte varit möjligt med de gigantiska datavolymer som genereras i artprojektet, varken praktiskt eller ekonomiskt. Med den nya lösningen kan vi också enkelt bygga ut kapaciteten i takt med behoven, säger Johannes Schmidt, chef för nätverks- och serverdriftsgruppen på SLU.

Proact har designat och byggt den nya, diskbaserade arkiveringslösningen som tas i drift hos SLU i Uppsala under de närmaste månaderna. I dag har arkivet en kapacitet på 12-15 terabyte, vilket är nödvändigt med tanke på att bildmaterialet består av så kallade flerskiktsbilder med mycket hög upplösning.

Arkivlösningen bygger bland annat på hård- och mjukvara från EMC och innebär ökad tillgänglighet till informationen, bättre sökbarhet och att man slipper dyrbara och tidskrävande backup-tagningar. Säkerheten har varit ett annat prioriterat område och det nya arkivet speglas mot en annan ort som ett skydd mot haverier.

– En stor utmaning i detta och i de flesta andra arkiveringsprojekt är att säkra att alla filtyper görs tillgängliga, oavsett vilket program de är skapade i. Lösningen för SLU bygger på ett standardiserat gränssnitt som är öppet för alla dokument, säger Stig Hjortmar, kundansvarig, Proact. För Proact är affären värd 2,5 miljoner kronor.


Ytterligare information Johannes Schmidt, chef för nätverks- och serverdriftsgruppen på SLU, tel: 018-673 523, e-post: johannes.schmidt@adm.slu.se Peter Javestad, vice VD Proact, tel: 08-410 667 22, e-post: peter.javestad@proact.se

Om Proact Proact är specialist på att lagra, säkerställa och arkivera stora volymer av affärskritisk information. Som en fristående integratör levererar vi konsulttjänster, support och system inom vårt fokusområde lagring och arkivering. Proact-koncernen har cirka 300 medarbetare och finns i Danmark, Finland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge och Sverige. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är sedan 1999 noterat på OMX Nordiska Börs i Stockholm under symbolen PACT. Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se.