Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN I PROACT IT GROUP AB (publ)

08:45 / 11 March 2008 Proact Press release

Proact IT Group AB:s valberedning föreslår årsstämman omval av styrelseledamöterna Staffan Ahlberg, som även föreslås omvald som ordförande i styrelsen, Anders Hultmark, Anna Lindström, Dag Sehlin och Terje Thon.

Valberedningen föreslår vidare att arvode till styrelsen utgår med 1.000.000 kronor fördelat till ordförande med 320.000, övriga ledamöter med 130.000 vardera och för utskottsarbete med totalt 160.000. Arvodet för utskottsarbetet föreslås fördelas med 80.000 till revisionsutskottet och 40.000 vardera till ersättningsutskottet resp förvärvsutskottet.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna utgår enligt godkänd räkning.

Staffan Ahlberg föreslås bli utsedd till ordförande för Proact IT Group AB:s årsstämma 2008, som äger rum i Kista den 13 maj 2008 kl 18:00.

Valberedningen inför 2008 års årsstämma består av valberedningens ordförande Peter Rudman (Nordeas fonder), Staffan Ahlberg (styrelsens ordförande), Catharina Bergquist (Willshall SA), Anders Hultmark (IGC Industrial Growth Co. AB) och Torbjörn Callvik (Skandia Liv).

Valberedningens förslag stöds av aktieägare representerande drygt 37 % av kapital och röster i bolaget.


Valberedningens ordförande Peter Rudman, tel: 08-579 420 23, e-post: peter.rudman@nordea.com

Om Proact Proact är specialist på att lagra, säkerställa och arkivera stora volymer av affärskritisk information. Som en fristående integratör levererar vi konsulttjänster, support och system inom vårt fokusområde lagring och arkivering. Proact-koncernen har cirka 300 medarbetare och finns i Danmark, Finland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge och Sverige. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är sedan 1999 noterat på OMX Nordiska Börs i Stockholm under symbolen PACT. Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se.

Show as PDF