Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Proact köper Xperion AS i Norge

08:57 / 12 February 2008 Proact Press release

Lagrings- och arkiveringsspecialisten Proacts norska dotterbolag köper samtliga aktier i Xperion AS i Norge.

Köpesumman är 15 milj NOK, varav 11 milj NOK i kontanter.

Xperion är programvaruleverantören Symantecs största partner på lösningar för hög tillgänglighet i Norge, och är det norska bolag som har flest Symantec-licensierade tekniker. Därtill är bolaget partner till VMware och Sun. Xperion omsatte drygt 20 milj NOK 2007.

”Tillväxten i de digitala informationsmängderna är fortsatt stark, teknikutvecklingen för smarta lagringslösningar går snabbt och genom samgåendet står Proact än bättre rustat att möta kraven från kunderna. Affären stärker vår roll inom tjänsteförsäljningen och ökar vår kundbas” säger Proacts VD Olof Sand.

Affären beräknas vara slutförd i mitten av mars 2008.


Olof Sand, VD och koncernchef, tel.: +46 8 410 666 82, e-mail: olof.sand@proact.se Marit Fagervold, VD Proact IT Norge AS, tel. +47 926 95 967, e-mail: marit.fagervold@proact.no Eirik Pedersen, VD Xperion AS, tel. +47 930 34 134, e-mail: eirik.pedersen@xperion.no

Om Proact Proact är specialist på att lagra, säkerställa och arkivera stora volymer av affärskritisk information. Som en fristående integratör levererar vi konsulttjänster, support och system inom vårt fokusområde lagring och arkivering. Proact-koncernen har cirka 280 medarbetare och finns i Danmark, Finland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge och Sverige. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är sedan 1999 noterat på OMX Nordiska Börs i Stockholm under symbolen PACT. Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se.