Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Proact tecknar rekordstort avtal

09:08 / 12 November 2008 Proact Press release

Arkiv- och lagringsspecialisten Proact IT Group har tecknat ett omfattande samarbetsavtal med ett stort svenskt företag med verksamhet i Nordeuropa. Affären är värd över 100 miljoner kronor under en treårsperiod och innebär att Proact blir totalleverantör inom datalagring, backup och arkivering till företagets verksamheter på sex marknader.

– Det är en strategiskt viktig affär för Proact med tanke på vår expansion i Europa, säger Olof Sand, VD och koncernchef för Proact.

Kundföretaget hade tidigare flera olika leverantörer inom lagring och backup men sökte efter en partner för att kunna konsolidera verksamheten, få bättre överblick och göra kraftfulla besparingar inom området. I det arbetet får Proact en nyckelroll.

Avtalet gäller i tre år, men kan förlängas i ytterligare två år och betyder att Proact blir leverantör av produkter, tjänster och support till kundens verksamheter i Nordeuropa.

Avtalet är konstruerat som ett ramavtal från vilket dotterbolagen får göra avrop, med Proact som leverantör inom lagring och backup. Värdet på avtalet uppskattas till över 33 miljoner kronor per år.

– Samarbetet innebär att hela vår specialistkompetens inom lagring, arkivering och backup och alla våra lösningsområden berörs, säger Olof Sand, som förklarar att Proact nu också kommer att rekrytera fler medarbetare.

Proact finns representerat på samtliga marknader som nu är aktuella, genom egna verksamheter eller nära samarbeten med lokala aktörer. Den lokala närvaron ger också ökad flexibilitet för att kunna flytta lagringskapacitet mellan länderna.


Ytterligare information Olof Sand, VD och koncernchef, Proact, tel : 08-410 666 00, e-post: olof.sand@proact.se Peter Javestad, vice VD, Proact, tel: 08-410 667 22, e-post: peter.javestad@proact.se

Om Proact Proact är specialist på att lagra, säkerställa och arkivera stora volymer av affärskritisk information. Som en fristående integratör levererar vi konsulttjänster, support och system inom vårt fokusområde lagring och arkivering. Proact-koncernen har cirka 300 medarbetare och finns i Danmark, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge och Sverige. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är sedan 1999 noterat på OMX Nordiska Börs i Stockholm under symbolen PACT. Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se.