Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Axis säkrar informationen med lagringslösning från Proact

08:30 / 27 October 2008 Proact Press release

Arkiv- och lagringsspecialisten Proact har byggt en ny lagringsplattform åt Axis Communications. Den nya lösningen implementerades nyligen och ger ökad tillgänglighet till informationen, högre säkerhet och större flexibilitet.

Svenska Axis Communications är världsledande inom nätverksvideo och drivande i utvecklingen mot digital videoövervakning. Företaget har cirka 700 anställda, varav ungefär hälften i Sverige och det är också här som en stor del av utvecklingsarbetet sker. Det källkodsmaterial och annan utvecklingsdata som man förfogar över är en av företagets viktigaste resurser.

- Vi behövde en stabil och säker lagringsmiljö för den svenska verksamheten för att kunna säkra tillgängligheten till informationen. Vi tittade på flera alternativ men Proacts lösning var överlägsen när det kom till flexibilitet, funktionalitet och prisnivå, säger Daniel Lopez, som har ansvarat för implementationen av systemet på Axis.

Axis tidigare lagring var utspridd på flera servrar, vilket innebar mycket manuellt arbete och akututryckningar från IT-avdelningen för att säkra driften.

Den plattform och lösning som Proact har levererat bygger på ett diskbaserat system från Netapp som enkelt kan utökas i takt med kapacitetsbehoven. Lagringen speglas dessutom till en annan plats vilket ger ett högt skydd i händelse av brand eller andra katastrofer. Axis har nu konsoliderat och integrerat samtliga verksamhetskritiska system i plattformen – till exempel affärssystem, filserversystem, e-post och andra kritiska system som används i utvecklingsarbetet.

I den nya lagringslösningen görs kontinuerliga så kallade snapshots, ett slags ögonblicksbilder eller säkerhetskopior av informationen. Det innebär att de anställda själva kan återskapa ”förlorade” dokument – genom att enkelt gå till den senaste snapshot-tagningen. En funktion som medarbetarna är lyriska över, enligt Daniel Lopez.

- Med den nya plattformen kan vi säkerställa IT-infrastrukturen och samtidigt skapas stora möjligheter att utveckla och effektivisera verksamheten, till exempel genom att bygga upp SLA-nivåer. Det var inte möjligt med vår gamla lösning. Dessutom kan lagringen nu ske mycket mer flexibelt utifrån verksamhetens krav, säger Daniel Lopez.

Proact kommer nu under hösten även att bygga ett nytt diskbaserat system för backup och recovery åt Axis.


Ytterligare information Daniel Lopez, Axis Communications, tel: 046-272 1800, e-post: daniel.lopez@axis.com Peter Javestad, vice VD, Proact, tel: 08-410 667 22, e-post: peter.javestad@proact.se

Om Proact Proact är specialist på att lagra, säkerställa och arkivera stora volymer av affärskritisk information. Som en fristående integratör levererar vi konsulttjänster, support och system inom vårt fokusområde lagring och arkivering. Proact-koncernen har cirka 300 medarbetare och finns i Danmark, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge och Sverige. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är sedan 1999 noterat på OMX Nordiska Börs i Stockholm under symbolen PACT. Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se.