Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Proact möjliggör simulering av ny Trafikdatalag

09:00 / 28 January 2008 Proact Press release

Arkiv- och lagringsspecialisten Proact har byggt ett komplett testcenter för den nya Trafikdatalagen, för att visa hur tekniken fungerar i verkligheten samt erbjuda kunder att simulera verkliga driftsmiljöer.

– Spårbarhet är ett område i stark tillväxt och den kommande Trafikdatalagen är bara en av många faktorer som driver den utvecklingen. Vi räknar med att sälja många system till flera olika branscher, säger Per Sedihn, CTO på Proact.

Proacts system är utvecklat för att hantera alla typer av loggar. Med hjälp av centret visas fungerande miljöer för CDR (Call Detail Record) transaktioner som används för att spåra samtalstrafik. Med hjälp av systemet simuleras mycket stora produktionsmiljöer för att säkerställa prestanda, tillgänglighet och spårbarhet för miljontals telefonsamtal.

Systemets främsta styrka är att det baseras på standardkomponenter och kan hantera nya framtida krav gällande Internet-trafik. Systemet arkiverar informationen på CAS (Content Addressable Storage) teknologi vilket gör sökningarna mycket snabba och att innehållet i databasen samtidigt skyddas mot intrång. Lösningen är också mycket kostnadseffektiv, eftersom den har funktioner som kraftigt reducerar mängden information.

– Det är CAS som gör den här lösningen speciell. CAS är en fantastisk teknik som ännu inte har fått den uppmärksamhet den förtjänar, tekniken baseras på öppna standarder som gör att den långsiktiga kostnaden för systemet hålls nere, säger Per Sedihn.

Enligt ett EU-direktiv måste alla operatörer i medlemsstaterna spara loggarna från telefonsamtal, sms och all e-post. En svensk Trafikdatalag träder sannolikt i kraft den 1 januari 2009. Det innebär kostnader för alla internet- och teleoperatörer, som måste bygga system för att spara all trafikinformation.

– Tack vare etablering av center för CDR-lösning har Proact möjlighet att erbjuda kunderna möjlighet att simulera sin egen miljö i kombination med att få ta del av vår erfarenhet och expertkompetens inom detta område, säger Peter Javestad, vice VD på Proact.


Ytterligare information Per Sedihn, tel: 08-410 666 52, e-post: per.sedihn@proact.se Peter Javestad, tel: 08-410 667 22, e-post: peter.javestad@proact.se

Om Proact Proact är specialist på att lagra, säkerställa och arkivera stora volymer av affärskritisk information. Som en fristående integratör levererar vi konsulttjänster, support och system inom vårt fokusområde lagring och arkivering. Proact-koncernen har cirka 280 medarbetare och finns i Danmark, Finland, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är sedan 1999 noterat på OMX Nordiska Börs i Stockholm under symbolen PACT. Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se.