Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

DELÅRSRAPPORT Januari - Juni 2005

08:55 / 19 August 2005 Proact Press release

Proact visar förbättrad lönsamhet

Andra kvartalet i sammandrag

Omsättning 182,7 (230,5) Mkr, första halvåret 336,9 (405,0) Mkr. Resultat före skatt 1,6 (0,5) Mkr, första halvåret -17,0 (-54,0) Mkr Nettoresultat 1,9 (0,2) Mkr, första halvåret -16,2 (-55,4) Mkr. Resultat per aktie för vinst hänförlig till moderbolagets aktieägare 0,15 (-0,01) kr per aktie, första halvåret -1,42 (-4,88) kr per aktie. Likvida medel 62,9 (90,3) Mkr vid periodens slut.


Olof Sand, VD, Telefon: 08-410 666 82 E-post: olof.sand@proact.se Marita Flodström Hellsten, CFO Telefon: 08-410 666 81 E-post: marita.flodstrom@proact.se

Show as PDF