Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Riksbyggen satsar strategiskt på iSCSI

10:19 / 21 June 2005 Proact Press release

Bostadsorganisationen Riksbyggen har valt att bygga upp sin lagringsarkitektur kring iSCSI. Den främsta fördelen anges vara en mer dynamisk lagring. Närmare femtio filservrar konsoliderades initialt, därefter har cirka 20 affärskritiska SQL-databaser migrerats. Avsevärda besparingar har gjorts jämfört med alternativet att bygga ett traditionellt SAN.

- Nu kan vi lätt uppgradera våra servrar utan att behöva ta hänsyn till data som tidigare varit placerat på lokal disk eller i dedikerade diskkabinett, säger Riksbyggens IT-chef Christer Wallin.

En total genomsyn av Riksbyggens IT-miljö under 2004 ledde till ett strategiskt beslut att satsa på iSCSI. Resultatet blev en klustrad lösning byggd kring en lagringsserver från NetApp, FAS920. Samtliga servrar ansluts via iSCSI, vilket ger en kostnadseffektiv och dynamisk lösning.

- Vi har bestämt oss för att inte använda lokal disk. Istället har vi fattat ett strategiskt beslut att satsa på ett centralt datalager vilket vi når via iSCSI, och vinsten är en mer dynamik och enklare hantering säger Christer Wallin.

Vid en jämförelse med fibre channel visar sig iSCSI vara en betydligt lägre investering. Att ansluta en server till ett traditionellt fibre channel-SAN kostar ca 20 000 kronor, vilket i Riksbyggens fall hade inneburit omkring 1,5 miljoner kronor. Därutöver hade kostnaden för de optiska switcharna tillkommit; sammanlagt cirka en halv miljon kronor, bara för konnektiviteten. Riksbyggen ansluter nu alla servrar till ett ip-baserat lagringsnät baserat på iSCSI. Det finns idag inga tecken som visar på flaskhalsar, data transporteras med utmärkt prestanda över iSCSI.

iSCSI har under en tid uppmärksammats som ett intressant "lågprisalternativ" till fibre channel, men hittills utan att riktigt vinna bred acceptans. Nu visar siffror att tekniken har slagit igenom på allvar. Enligt IDC ökade iSCSI-marknaden med 32 procent från kvartal 3 till 4 i fjol och räknat på helåret mer än femdubblades den från 2003 till 2004 (från 18 till 113 miljoner dollar).

Ytterligare information Per Karlsson, teknikchef, PROACT, tel: 08-410 666 52, e-post: Christer Wallin, IT-chef, Riksbyggen, tel: 08- 698 41 63, e-post:

Om PROACT PROACT är verksamt inom IT-infrastruktur med en specialitet kring system och tjänster inom området datalagring. Som stöd har vi djup kompetens inom nätverk, säkerhet och servermiljöer. PROACT-koncernen har cirka 300 medarbetare och finns i Danmark, Finland, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. PROACT grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsens O-lista under symbolen PACT sedan 1999.

Om Riksbyggen Riksbyggen är en kooperativ medlems- och intresseorganisation för Riksbyggens bostadsrättsföreningar. Vi bevakar Riksbyggenföreningarnas intressen, verkar för bostadsrätten som boendeform och för allas rätt till ett bra boende. Vi är ett serviceföretag för dessa och andra kunder. Vi är också en byggherreorganisation med huvudsaklig uppgift att bygga bostadsrätter. Våra två affärsområden är fastighetsförvaltning och byggverksamhet.

Show as PDF