Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Kommuniké från ordinarie bolagsstämma den 7 april 2005 i PROACT IT Group AB (publ)

16:22 / 7 April 2005 Proact Press release

PROACT IT Group AB höll bolagsstämma på Scandic Star Hotel, Aniaraplatsen 8, Sollentuna, den 7 april 2005 kl. 15.00.

Årsredovisningen godkändes av stämman som också, i enlighet med styrelsens förslag, beslutade att ingen utdelning kommer att lämnas och att överkursfonden nedsättes för att täcka ansamlad förlust.

Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och Verkställande Direktören för räkenskapsåret 2004.

Det beslutades att styrelsen skulle bestå av fem ledamöter och att arvodet skulle uppgå till 760.000 kronor varav 280.000 kronor till styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter 100.000 kronor vardera. För utskottsarbete beslutades det totala arvodet uppgå till 80.000 kronor att fördelas enligt styrelsens bestämmande.

Till styrelseledamöter omvaldes Anna Lindström, Dag Sehlin och Terje Thon samt nyval av Staffan Ahlberg och Anders Hultmark. Staffan Ahlberg utsågs till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade att ändra bolagets säte till Stockholms kommun samt godkände överlåtelse av aktier i Proact Datasystem AG.

Sammansättningen av valberedning inför styrelseval 2006 skall tillkännages senast sex månader före ordinarie bolagsstämma. Inget arvode utgår till valberedningens ledamöter.

För mer information vänligen kontakta: Olof Sand, VD och koncernchef  tfn: +46 8 410 666 82 Marita Flodström Hellsten, CFO   tfn: +46 8 410 666 81

Mer information och bilder finns på www.proact.se.

Om PROACT PROACT är en fristående informations- och teknikspecialist som vänder sig till företag och organisationer med snabbt växande informationsvolymer och affärskritisk information. PROACT kombinerar ledande specialistkunskap inom information och teknik med erfarenhet från mer än 1 000 kunder. Våra lösningar för IT-infrastruktur bidrar till att göra kundernas dagliga verksamhet än mer lönsam. PROACT-koncernen har cirka 340 medarbetare och finns i Danmark, Finland, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. PROACT grundades 1994 och moderbolaget PROACT IT Group AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsens O-lista under symbolen PACT sedan 1999.

Show as PDF