Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

DELÅRSRAPPORT Januari - Mars 2005

08:55 / 28 April 2005 Proact Press release

Marknadsfokusering och kostnadsminskning när Proact omstrukturerar.

Första kvartalet i sammandrag

- Omsättningen uppgick till 154,2 (174,5) Mkr, varav tjänsteintäkter 81,7 (99,6) Mkr. - Resultat före skatt uppgick till -18,6 (-54,5) Mkr, varvid kostnader för åtgärdsprogram har belastat resultat med 8,4 (39,8) Mkr. - Nettoresultatet uppgick till -18,1 (-55,6) Mkr. - Resultat per aktie för vinst hänförlig till moderbolagets aktieägare uppgick till -1,57 (-5,06) kr /aktie. - Likvida medel uppgick till 38,2 (65,4) Mkr vid periodens slut. - Antal anställda uppgick till 303 (385) personer vid periodens slut.

Viktiga händelser under första kvartalet

- En översyn av verksamheten i Sverige har genomförts. Antalet anställda har minskats med 30 personer och motsvarande engångskostnad om 8,4 Mkr har belastat Q1-resultatet. Den årliga besparingen genom åtgärderna beräknas till cirka 25 Mkr. - Ett antal större affärer har avtalats med bland annat Berlingske IT och TDC i Danmark, Tieto-Tapiola och TeliaSonera i Finland, Baltic Trust bank i Litauen, HEMIT i Norge samt Aftonbladet, Extra Film och Tele2 i Sverige.

För ytterligare information vänligen kontakta: Olof Sand, VD, Telefon: 08-410 666 82, E-post: Marita Flodström Hellsten, CFO Telefon: 08-410 666 81, E-post:

Om PROACT PROACT är verksamt inom IT-infrastruktur med en specialitet kring system och tjänster inom området datalagring. Som stöd har vi djup kompetens inom nätverk, säkerhet och servermiljöer. PROACT-koncernen har cirka 300 medarbetare och finns i Danmark, Finland, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. PROACT grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsens O-lista under symbolen PACT sedan 1999.

Show as PDF