Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Förslag till ny styrelse i Proact IT Group AB (publ)

09:15 / 1 March 2005 Proact Press release

Till den ordinarie bolagsstämman i Proact IT Group AB (publ) kommer nomineringskommittén föreslå Staffan Ahlberg till ny styrelseordförande och Anders Hultmark till ny ledamot.

Aktieägare motsvarande drygt 27% av antalet aktier och röster föreslår och stödjer följande förslag till bolagsstämman i Proact IT Group AB som hålls den 7 april 2005.

Styrelsen föreslås bestå av fem ledamöter med nyval av Staffan Ahlberg och Anders Hultmark. Omval föreslås av Anna Lindström, Dag Sehlin och Terje Thon. Björn Boldt-Christmas, Lars Grönberg, Henrik Holm och Tomas Franzén har avböjt omval. Staffan Ahlberg kommer att föreslås till styrelseordförande.

Staffan Ahlberg, f 1944, har en civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Staffan Ahlberg har lång erfarenhet från IT-branschen bl a såsom grundare av och VD i det börsnoterade International Business Systems, IBS AB, fram till 2002. Idag är Staffan Ahlberg styrelseordförande i Enea AB och ledamot i styrelserna Catella Holding AB, Glocalnet AB och IBS AB.

Anders Hultmark, f 1954, har en civilekonomexamen och jur kand från Stockholms och Uppsala Universitet. Anders Hultmark var VD i Teknoterm Climate AB 1990-2001. Idag är Anders Hultmark verksam som ägare och styrelseordförande i bland annat Investmentbolaget Källafors AB och Comhat AB. Anders Hultmark äger idag genom bolag 10,2% av antalet aktier och röster i Proact IT Group AB.

Nomineringskommitten föreslår bolagsstämman att styrelsearvode ska utgå med SEK 760.000. Av arvodet föreslås ordförande erhålla SEK 280.000, ledamot SEK 100.000 och för utskottsarbete föreslås ett totalt belopp om SEK 80.000.

Nomineringsarbetet har skett inom en kommitté bestående av Lars Grönberg, styrelseordförande, Marit Fagervold, Anders Hultmark (IGC), Britt Reigo (Robur Fonder), Carl Rosén (Andra AP-fonden) samt Peter Rudman (Nordeas fonder).

För mer information vänligen kontakta: Peter Rudman; nomineringskommitténs ordförande tel;  +46 8 579 420 23 Lars Grönberg; styrelsens ordförande   tel; +46 8 707 275 455 Mer information och bilder finns på www.proact.se.

Om PROACT Proact förser företag och organisationer med stabil IT-infrastruktur för att hantera affärskritisk information. Proact kombinerar ledande specialistkunskap inom information och teknik med erfarenhet från mer än 1000 kunder i lösningar för IT-infrastruktur som bidrar till att göra kundernas dagliga verksamhet än mer lönsam. Proactkoncernen har cirka 340 medarbetare och finns i Danmark, Finland, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Proact grundades 1994. Moderbolaget Proact IT Group AB är noterat på Stockholmsbörsens O-lista under symbolen PACT sedan 1999.

Show as PDF