Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Anpassning av kostnadsnivån i den svenska delen av PROACT IT Group AB (publ)

11:33 / 29 March 2005 Proact Press release

Lönsamhetsutvecklingen i Sverige är svag. Därför genomförs ett åtgärdsprogram för att sänka kostnadsnivån i Proact IT Sweden AB. PROACT IT Sweden AB är den största enheten inom PROACT-koncernen. Lönsamheten i denna del är av avgörande betydelse för koncernens ekonomiska utveckling. Åtgärden innebär att antalet anställda minskar med cirka 25 personer, vilket ger en sänkning av kostnadsnivån på cirka 20 MSEK på årsbasis.

Ytterligare information kommer att lämnas i kvartalsrapporten för Q1, den 28 april. Åtgärden är en viktig del i utvecklingen av koncernen för att nå den långsiktiga lönsamhetsnivån, en nettomarginal på 5-7 %.

För mer information vänligen kontakta: Olof Sand, VD och koncernchef   tfn: +46 8 410 666 82 Marita Flodström Hellsten, CFO    tfn: +46 8 410 666 81

Mer information och bilder finns på www.proact.se.

Om PROACT PROACT är en fristående informations- och teknikspecialist som vänder sig till företag och organisationer med snabbt växande informationsvolymer och affärskritisk information. PROACT kombinerar ledande specialistkunskap inom information och teknik med erfarenhet från mer än 1 000 kunder. Våra lösningar för IT-infrastruktur bidrar till att göra kundernas dagliga verksamhet än mer lönsam. PROACT-koncernen har cirka 340 medarbetare och finns i Danmark, Finland, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. PROACT grundades 1994 och moderbolaget PROACT IT Group AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsens O-lista under symbolen PACT sedan 1999.

Show as PDF