Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Ångpanneföreningen använder PROACT Informationsanalys

09:00 / 21 March 2005 Proact Press release

Med PROACTs Informationsanalys har Ångpanneföreningen, ÅF, fått en genomlysning av vilken information som finns lagrad på företagets servrar. Resultatet har visat att en stor del av informationen skulle kunna avlastas till billigare lagringsmedia.

– Istället för att skaffa ett nytt backupsystem gick vi tillbaka ett steg och insåg att det inte är det vi behöver. Vi kan istället spara kostnader och effektivisera genom att frigöra serverutrymme och förändra vår befintliga backupmiljö, säger Per-Åke Östling som arbetar på Ångpanneföreningens IT-avdelning.

Enligt PROACTs teknikchef Per Karlsson är ÅFs historia ingenting ovanligt.

– Uppskattningsvis används idag cirka hälften av all information som finns lagrad på företagsnätverken aktivt. Av den informationen är normalt inte mer än 50 procent relevant för verksamheten, övrigt består av till exempel kopior eller privata filer. Genom att sortera bort och avlasta nätverket kan stora kostnader sparas, säger Per Karlsson.

PROACTs tjänst Informationsanalys hjälper företag att strukturera sin information på ett intelligent och kostnadseffektivt sätt.

– Många leverantörer erbjuder analysverktyg men engagemanget slutar vid tekniken. Med PROACTs tjänst tar vi analysen ett steg längre och visar företag hur de kan skapa rätt informationstillgänglighet och utnyttja sina system optimalt, säger Per Karlsson.

PROACT Informationsanalys PROACT har utvecklat en metod för att utföra effektiv analys av företags lagrade information. Analysen innehåller en nuläges och trendanalys, resultatdata i XML, HTML eller Excel-format. Potentiella förbättringsområden presenteras liksom förslag på åtgärder eller lösningar på kort och lång sikt. Tjänsten bygger på ett analysverktyg från Computer Associates och utförs antingen som ett separat uppdrag eller som en återkommande tjänst.

Ytterligare information Per Karlsson, teknikchef, PROACT, tel: 08-410 666 00, e-post: . Åsa Hart, Bite Communications; tel: 08-58 70 58 46, e-post: .

Om PROACT PROACT är en fristående informations- och teknikspecialist som vänder sig till företag och organisationer med snabbt växande informationsvolymer och/eller där informationen är affärskritisk. PROACT kombinerar ledande specialistkunskap inom information och teknik med erfarenhet från mer än 1000 kunder i lösningar för IT-infrastruktur som bidrar till att göra kundernas dagliga verksamhet mer lönsam. PROACT-koncernen har ca 340 medarbetare och finns i Danmark, Finland, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. PROACT grundades 1994 och moderbolaget PROACT IT Group AB är noterat på Stockholmsbörsens O-lista under symbolen PACT sedan 1999.

Show as PDF