Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Myndigheterna långsammare än kommunerna

09:41 / 25 February 2005 Proact Press release

- Mer än var fjärde myndighet svarade inte alls på e-post

Landets myndigheter är långsammare än kommunerna när det gäller att svara på e-post. Det visar en rikstäckande undersökning som IT-företaget PROACT har genomfört. Myndigheternas genomsnittliga svarstid var 17 timmar, jämfört med kommunernas 13 timmar. Undersökningen visar också att 81 myndigheter, det vill säga mer än var fjärde, inte svarade alls eller dröjde mer än 100 timmar med sitt svar. Även detta är betydligt sämre än resultatet för kommunerna, där ”endast” var femte kommun underlät att svara.

Sveriges snabbaste myndighet är Bergsstaten, med en svarstid på 6 minuter. Andra myndigheter som utmärker sig med snabba svarstider är Nämnden för elektronisk förvaltning (8 minuter), Statskontoret (8 minuter), Kärnavfallsfondens styrelse (9 minuter), Småhusskadenämnden (11 minuter), Valmyndigheten (11 minuter), Naturhistoriska riksmuseet (12 minuter), Skolväsendets överklagandenämnd (12 minuter), Överklagandenämnden för studiestöd (13 minuter) och Länsstyrelsen i Gävleborgs län (17 minuter). Dessa är Sveriges tio snabbaste myndigheter.

152 myndigheter svarade inom ett dygn, vilket motsvarar 52 procent. 42 stycken av dessa (14,3 procent) svarade inom en timme. Återigen slås myndigheterna på fingrarna av landets kommuner, där 59,4 procent svarade inom ett dygn. - Det ärmöjligt att myndigheterna generellt befinner sig lite längre från medborgarna än vad kommunerna gör. Det skulle kunna förklara skillnaden, säger PROACTs vd Olof Sand.

81 myndigheter (27,6 procent) svarade inte alls eller dröjde mer än 100 timmar med sitt svar. Bland dessa återfinns stora myndigheter som till exempel Boverket, Högskoleverket, Konkurrensverket, Räddningsverket och Tullverket. Även ett antal polismyndigheter, länsstyrelser och universitet uteblev med sina svar. Motsvarande siffra för kommunerna var 21,7 procent. Polismyndigheterna var också långsamma med sina svar. Av 21 regionala polismyndigheter var det endast 4 som svarade inom ett dygn. Ett lysande undantag är Säpo, som med en svarstid på 49 minuter blir Sveriges snabbaste polismyndighet. Högskolan i Kalmar är med sina 19 minuter Sveriges snabbaste högskola och dessutom betydligt snabbare än det snabbaste universitetet - Lunds universitet - som hade en svarstid på 49 minuter.

PROACT är en systemintegratör med flera stora kunder inom den offentliga sektorn. Därför har PROACT ett aktivt engagemang i utvecklandet av 24-timmarsmyndigheten och att med hjälp av IT stötta myndigheter och kommuner i deras ambition att erbjuda medborgarna god service.

En komplett sammanställning av resultatet finns på www.proact.se/mynd Ytterligare information Olof Sand, vd PROACT, tel: 08-410 666 82, e-post: . Ulf Lindholm, Bite Communications; tel: 08-58 70 58 48, e-post: . Proact IT Group AB (publ). Box 1105, Isafjordsgatan 35, 164 28 KISTA, Telefon +46 8 410 66 00. Web: www.proact.se E-post: Org.nr 556494-3446

Om PROACT PROACT är en fristående informations-och teknikspecialist som vänder sig till företag och organisationer med snabbt växande informationsvolymer och/eller där informationen är affärskritisk. PROACT kombinerar ledande specialistkunskap inom information och teknik med erfarenhet från mer än 1 000 kunder i lösningar för IT-infrastruktur som bidrar till att göra kundernas dagliga verksamhet mer lönsam. PROACT-koncernen har ca 340 medarbetare och finns i Danmark, Finland, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. PROACT grundades 1994 och moderbolaget PROACT IT Group AB är noterat på Stockholmsbörsens O-lista under symbolen PACT sedan 1999. PROACT IT Group AB (publ). Box 1105, Isafjordsgatan 35, 164 28 KISTA, Telefon +46 8 410 66 00. Web: www.proact.se E-post: info@proact.se Org.nr 556494-3446

Show as PDF