Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

IT-system och mobiltelefoni mogna för integration

10:35 / 17 February 2005 Proact Press release

- PROACT och WIP inleder samarbete kring mobilt internet

IT-integratören Proact och programvaruföretaget Wireless Independent Provider, WIP, har tecknat ett avtal om samarbete kring system för mobil åtkomst till interna system som intranät och e-post. Bakgrunden är en kraftigt ökad efterfrågan på mobila lösningar.

Samarbetet är baserat på WIPs kommunikationsplattform Mobilis, som är utvecklad för att förena ett företags infrastruktur med mobilt internet. Till exempel kan den skapa mobil tillgång till order/lager, säljstöd, intranät och kontorssystem som e-post, kalender och kontakter. WIP tillhandahåller den mobila plattformen och Proact integrerar lösningen med kundens system. Proact erbjuder också utbildning, drift, service, support och alla nödvändiga kringtjänster.

De två företagens samarbete visar att tiden är mogen för ett möte mellan mobil datakommunikation och ett företags affärskritiska lösningar, säger Gunnar Isberg, försäljningschef på Proact:

- Det här är inget hokus-pokus. Bandbredden finns och terminalerna är tillräckligt bra. Möjligheterna att snabbt skapa konkret affärsnytta har aldrig varit större.

WIPs vd Per-Ola Carlsson framhåller Mobilis flexibilitet och Proacts långa erfarenhet inom IT-integration som en stark kombination i de två företagens gemensamma kunderbjudande.

- Tillsammans erbjuder vi mobila tjänster baserade på kundföretagens befintliga system, vilket gör att mobiliteten snabbt skapar affärsnytta.

De lösningar som WIP och Proact erbjuder kan vara både företagsinterna, till exempel för företagets fältsäljare, men även vara riktade direkt till slutkund.

- Vi har levererat mobila lösningar till både aktiemäklaren Nordnet och till Föreningssparbanken. I bägge fallen ser vi att användandet ökar och att det finns en tydlig kundnytta, säger Per-Ola Carlsson.

Om PROACT Proact är en fristående informations- och teknikspecialist som vänder sig till företag och organisationer med snabbt växande informationsvolymer och/eller där informationen är affärskritisk. Proact kombinerar ledande specialistkunskap inom information och teknik med erfarenhet från mer än 1 500 kunder i lösningar för IT-infrastruktur som bidrar till att göra kundernas dagliga verksamhet mer lönsam. Proact-koncernen har ca 340 medarbetare och finns i Danmark, Finland, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB är noterat på Stockholmsbörsens O-lista under symbolen PACT sedan 1999.

Om WIP Wireless Independent Provider, WIP, är ett programvaruföretag som erbjuder produkter och tjänster inom mobil datakommunikation. Bolagets huvudprodukt är kommunikationsplattformen Mobilis™ som gör det möjligt att förena kundföretagets infrastruktur (datakommunikation) med mobilt internet (telekommunikation). Mobilis™ är byggd för att underlätta komplexa kopplingar till operatörer oavsett transmissionsmedium och vilka operatörer man vill använda sig av vid utvecklandet av mobila tjänster. Mobilis™ är fullt skalbar och distribuerbar över internet, vilket betyder att produkten kan användas av både stora och små organisationer. Företaget grundades 1999 och har kontor i Karlskrona och Stockholm.

Ytterligare information Gunnar Isberg, försäljningschef, PROACT, tel: 08-410 666 25, e-post: Per-Ola Carlsson, vd, WIP, tel: 0708-31 91 00, e-post:

Show as PDF