Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

PROACT bevarar kartskatter i Egypten

09:00 / 18 November 2005 Proact Press release

IT-integratören PROACT arbetar tillsammans med Lantmäteriet för att bevara historiska kartor från Nilendeltat, Kairo och Alexandria från 1600-talet och framåt. Projektgruppen befinner sig nu i Egypten och har påbörjat arbetet med att digitalisera kartorna.

-Vi är med och bygger upp en produktionslinje och bidrar med en databaslösning och programvara för komprimering. Det känns roligt att vår teknik kommer till användning för att bevara skatterna för eftervärlden. Över 2 000 historiska kartor ska skannas, komprimeras, lagras och göras sökbara på Internet, säger Magnus Andersson, IT-konsult på PROACT. Han är på plats i Kairo för att utveckla och installera systemet.

Lantmäteriet är sedan tidigare kund till PROACT, som har hjälpt myndigheten att bygga en produktions- och databaslösning för fastighetsförättningar. Systemet är bland annat uppbyggt kring PROACT:s egenutvecklade mediedatabas Ptwo.

Ptwo kan hantera mycket stora informationsmängder och alla typer av digitala filer. De lagrade filerna och dokumenten är dessutom lätt tillgängliga och sökbara via ett webbaserat gränssnitt.

Chefen för det egyptiska lantmäteriet blev intresserad av den svenska lösningen och tog kontakt med sina svenska kollegor. Nu genomförs ett pilotprojekt genom Lantmäteriets bolag Swedesurvey. SIDA delfinansierar projektet som innebär att drygt 2 000 kartor ska läggas in i databasen. På sikt ska hela arkivet digitaliseras. - Med denna lösning får egyptierna en välbehövlig struktur och bättre kontroll på sitt kartmaterial. Redan i januari ska de första kartorna läggas ut sökbara på det egyptiska lantmäteriets webbplats, säger Christer Berntsson, systemansvarig för digital arkivering på Lantmäteriet i Sverige och projektledare för arkiveringen i Egypten.

- Nu arbetar vi för att få igång systemet och utbilda personal som kan sköta arbetet. Det bör vara klart inom några veckor, men vi kommer fortsättningsvis att fungera som rådgivare åt egyptierna, säger Christer Berntsson.


Magnus Andersson, IT-konsult PROACT; tel: 08-410 667 42, e-post: magnus.andersson@proact.se Pär Kälverot, kundansvarig, PROACT; tel: 08-410 666 00, e-post: par.kalverot@proact.se Christer Berntsson, systemansvarig, Lantmäteriet: tel: 070-581 96 35, e-post: christer.berntsson@lm.se

Om PROACT PROACT är specialist på att hantera, säkerställa och lagra stora volymer av affärskritisk information. Som en fristående integratör levererar vi system, konsulttjänster och support inom området datalagring, kompletterat med en bred kompetens inom IT infrastruktur. PROACT-koncernen har cirka 300 medarbetare och finns i Danmark, Finland, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. PROACT grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsens O-lista under symbolen PACT sedan 1999.

Show as PDF