Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

PROACT hälsotestar företag

09:00 / 13 October 2005 Proact Press release

IT-integratören PROACT lanserar en ny tjänst, PROACT Direct, som innebär att en lagringsexpert från PROACT kommer på besök och hjälper till med hälsotest av företags backup- och lagringsfunktioner. Testet genomförs till ett fast pris och tar 1-2 dagar att genomföra.

- Våra erfarenheter visar att bara ungefär var tionde företag testar att återläsningen av säkerhetskopierad data fungerar som den ska idag. Andra vanliga problem är dåligt uppdaterad systemdokumentation, drifthandböcker och konfigurationsdokument som ofta bara delvis finns dokumenterad i skriven form och dessutom sällan är helt uppdaterad, säger Magnus Hultman, konsultchef på PROACT.

Tanken är att tillsammans med kunden avgöra vilken typ av test som ska genomföras. PROACT Direct har redan väckt stort intresse och ett tiotal företag har lämnat beställningar. Främst har PROACT sett en stark efterfrågan på recovery-tester, dokumentationsanalys och analys av eventuella kapacitetsproblem i lagringsnätverket.

- Med vårt erbjudande kan vi ge företagen en rejäl knuff framåt för att komma igång med dessa problem som kanske inte alltid får högsta prioritet. Och eftersom priset är fast behöver de inte oroa sig för att kostnaden ska skena iväg.

För att säkerställa att backuperna fungerar och att relevant data backas upp kan PROACTs specialist genomföra ett recovery-test av ett nyckelsystem hos kunden. Detta blir ett skarpt test av backup-funktionerna och innebär dessutom att man går igenom rutinerna så att återläsningen ska ske så smidigt som möjligt.

För att analysera flaskhalsar, kapacitetsproblem och liknande kan PROACT även utföra en hälsokontroll av utvalda system som MS Exchange e-postsystem, backupserver, lagringssystem med mera. En typisk Health Check omfattar en nulägesanalys, identifiering av möjliga förbättringsområden samt förslag på lösningar på kort och lång sikt.


Magnus Hultman, konsultchef, PROACT, tel: 08-410 667 13, e-post: magnus.hultman@proact.se Pär Hellström, marknadschef, PROACT, tel: 070-734 13 00, e-post: par.hellstrom@proact.se

PROACT är specialist på att hantera, säkerställa och lagra stora volymer av affärskritisk information. Som en fristående integratör levererar vi system, konsulttjänster och support inom området datalagring, kompletterat med en bred kompetens inom IT infrastruktur. PROACT-koncernen har cirka 300 medarbetare och finns i Danmark, Finland, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. PROACT grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsens O-lista under symbolen PACT sedan 1999.

Show as PDF