Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Diskbaserad backup lyfter Rymdbolaget

09:00 / 26 October 2005 Proact Press release

IT-integratören PROACT har levererat en ny diskbaserad lösning för backup och lagring till Rymdbolaget som bland annat driver raketbasen Esrange utanför Kiruna. Lösningen innebär att Rymdbolaget kan effektivisera sin verksamhet och göra stora besparingar i tid och pengar.

Den levererade disklösningen ersätter Rymdbolagets gamla tapelagring med en bandrobot och hantering av 800 band. Tidigare lade man över 200 timmar per år på manuell hantering av banden. Det slipper man nu, samtidigt som återläggningen av data och backup sker mycket snabbare. All data lagras också på två geografiskt skilda platser.

Investeringen på 590 000 kronor i den nya lagringsstrukturen kan räknas hem inom ett år och ge en produktivitetsökning på 3,3 miljoner kronor, enligt Johan Pettersson, IT-chef på Rymdbolaget och placerad på huvudkontoret i Solna. - Vi hanterar relativt stora datamängder, till exempel information i olika rymdprojekt. Då är det viktigt att informationen är snabbt tillgänglig och det behovet täcks med disklösningen. Hur lagringen sker och hur snabbt man kan ta fram data är något som påverkar hela organisationen, säger Johan Pettersson.

DataDomain är nischade på diskbaserad backup och har utvecklat en komprimeringsteknik som gör att informationen kan komprimeras med en faktor upp till 40-50. - Det ger en utrymmeseffektiv lösning, som står sig väl i pris jämfört med den äldre tapebaserade tekniken. Samtidigt blir informationen lättare tillgänglig, säger Johan Hammarström, konsult på PROACT och ansvarig för design och installation hos Rymdbolaget.

De ökande informationsmängderna gör att företagens kostnader för lagring ökar och utvecklingen pekar tydligt mot lagring på disk. I en undersökning från analysföretaget IDC i juli spås att över 50 procent av backuplagringen kommer att vara diskbaserad 2009.


Johan Hammarström, IT-konsult PROACT; tel: 08-410 666 27, e-post: johan.hammarstrom@proact.se Johan Pettersson, IT-chef Rymdbolaget; tel: 08-627 62 06, e-post: johan.pettersson@ssc.se

Om PROACT PROACT är specialist på att hantera, säkerställa och lagra stora volymer av affärskritisk information. Som en fristående integratör levererar vi system, konsulttjänster och support inom området datalagring, kompletterat med en bred kompetens inom IT infrastruktur. PROACT-koncernen har cirka 300 medarbetare och finns i Danmark, Finland, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. PROACT grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsens O-lista under symbolen PACT sedan 1999.

Show as PDF