Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Delårsrapport Januari - September 2005

08:55 / 28 October 2005 Proact Press release

Fortsatt positiv utveckling

Tredje kvartalet i sammandrag Från och med 1 januari 2005 upprättar Proact sina räkenskaper i enlighet med IFRS och jämförelsetal för 2004 har räknats om.  Omsättning 135,1 (177,2) Mkr, niomånadersperioden 472,0 (582,2) Mkr.  Resultat före skatt 2,1 (-1,2) Mkr, niomånadersperioden -14,9 (-55,2) Mkr varvid kostnader för åtgärdsprogram belastat niomånadersperioden med 8,4 (39,8) Mkr.  Nettoresultat 1,7 (-1,8) Mkr, niomånadersperioden -14,5 (-57,6) Mkr.  Resultat per aktie för vinst hänförlig till moderbolagets aktieägare 0,15 (-0,17) kr per aktie, niomånadersperioden -1,27 (-5,04) kr per aktie.  Likvida medel 51,7 (70,3) Mkr vid periodens slut.


Olof Sand, VD, Telefon: 08-410 666 82 E-post: olof.sand@proact.se Marita Flodström Hellsten, CFO Telefon: 08-410 666 81 E-post: marita.flodstrom@proact.se

Show as PDF